Csecsemőkori szűrővizsgálatok

1 hónapos életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A fejlődés legfontosabb állomásai 0–1 hónap között

Az első hónapban a csecsemő otthoni adaptációja zajlik. Alkalmazkodik a környezetből érkező ingerekhez (akusztikus, vizuális, hőmérséklet-változás, pozícióváltások, fürdetés és gondozás, a teljes bőrfelületet érintő ingerek). Éhsége ébreszti, sír, táplálkozik, majd újra alszik. Az édesanya fokozatosan meg tudja megfigyelni az újszülöttjére jellemző vonásokat, és fokozatosan alkalmazkodnak egymáshoz is.

Viselkedési jellemzők 1 hónapos korban

1 hónaposan jellemző, hogy a csecsemő még keveset van ébren, ezt az időt az etetése és gondozása nagyjából kitölti, a fennmaradó időben viszont változó intenzitással mozog és figyel a külvilág felől érkezőingerekre. Mozgása ebben az életkorban még tömeges, nem egy-mástól függetlenül mozgatja az egyes testrészeit, hanem egyszerre jár keze-lába, ritmikus mozgássorok váltják egymást. Jellemző még, hogy ún. primitív reflexeket és elemi mozgásmintákat ki lehet váltani a csecsemőnél. Ezek még nem akaratlagos mozgások, hanem valamilyen ingerhelyzetre automatikusan kiváltódó testtartások, mozgássorok. Ezek közül néhány spontán is megjelenik és jól megfigyelhető. Az első hónapban a méhen belüli állapotra hasonlító környezet, illetve ingerhatások a megfelelőek a csecsemő számára, a nem túl zajos, kevesebb éles fényt adó, egyenletesen meleg környezet. A hirtelen zajokra, mint az ajtó becsapódása, kulcs leesése, a csecsemő összerezzen, kezeit, lábait összerántja vagy esetleg sírva is fakad. Hirtelen napfényre erősen hunyorog. A sírás a csecsemő első kommunikációs jelzése, amely a rövid nyögdécseléstől a kitartó visításig terjedhet.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden csecsemő egyéni ütemben fejlődik.

Ezt tudja az 1 hónapos csecsemő

Gyógytornász szemmel a 0-1 hónapos gyermek

Jellemzők

 • szeret hason és háton feküdni, fejét mindkét irányba fordítja
 • hason fejét pillanatokra felemeli
 • végtagjait hajlított helyzetben tartja, ujjait ökölben
 • összerendezetlen, akaratlan reakciók, véletlenszerű kalimpálások
 • szemével fixálni kezd – kezdi a fényt figyelni

Figyelmet igényel

 • nem tud szopizni; akadályozott, fájdalmas szoptatás
 • asszimmetrikus végtagmozgások, vagy tartás
 • „C” alakban tartja törzsét
 • fejét egyik irányba gyakrabban fordítja
 • nyugtalan, sokat sír, csak ölben nyugszik meg
 • szemével gyengén fixál, tekintetével tárgyakat nem követ 
 • hangokra nem reagál

Fontos a gyerekek mozgásfejlődéséhez, hogy a koruknak megfelelő szabadtér álljon rendelkezésre. Sokat legyenek játszószőnyegen, legyen szabad terük kúszni, mászni. Ne tegyük őket pihenőszékbe, bébikompba.

Kővágóné Kosztolányi Ágnes – gyógytornász elérhetősége

Dévény tájékoztató füzet innen letölthető

Csecsemőkori szűrővizsgálatok

2 hónapos életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A kötelező védőoltások beadása miatt keresse gyermekorvosát telefonon!

A 2 hónapos korban esedékes Pentaxim és Prevenar oltás tájékoztatója

A fejlődés legfontosabb állomásai 1–2 hónap között

Egy hónap elteltével az édesanyák már kezdik érteni és megkülönböztetni kisbabájuk sírását. Tudják, hogy mikor sír éhség miatt, mikor fájdalmasan. Minél gyorsabban tudnak a sírásra megfelelően reagálni, annál könnyebben tanulja meg a gyermek is, hogyan kell jeleznie. Napról napra figyelmesebbé válik, és már evés után is ébren tölt néhány percet, nézelődik. A mozgó személyeket, tárgyakat két válla közti szélességben tud-ja követni tekintetével. A hirtelen erős zajokra még mindig összerezzen, esetleg sírva fakad, de egyre inkább kezdi megszokni az otthoni zajokat (porszívózás, főzés zaja, felnőttek beszélgetése, testvérek ricsaja stb.). Sok csecsemő ezekre a hangokra jóízűen el is tud aludni, vagy nem ébred fel rájuk. Amikor a hátán vagy a hasán fekve teljes testfelületével a matracon fekszik, még a flexiós túlsúly a jellemző (magzati póz, kar, láb behúzva), de a csecsemő egyre többet nyújtja a karját és a lábát, nyitogatja kezét, ujjait. Háton fekve a feje már nem mindig oldalra fordul, hanem egyre hosszabban meg tudja tartani középre fordítva is, amikor az előtte lévő dolgokra néz.

Viselkedési jellemzők 2 hónapos korban

Viselkedésére jellemző, hogy egyre több időt tölt ébren, miközben nézelődik. Szemmozgásai még néha összerendezetlenek. Mikor meg-próbál hosszasan nézni egy közel hajoló arcra, esetleg összeszaladnak szemei. Inkább figyeli még a fényt és a mozgást, az erős kontúrokat. Az arcot előnyben részesíti, és kedves beszédre mosollyal válaszol. A második hónap végére megjelenik a szociális mosoly. Ingerre keze-lába járni kezd, és igyekszik fejét középre fordítani. A csecsemő éhségét, fájdalmát szülei számára már egyértelműen jelzi, édesanyja a sírását értelmezni tudja. Ébrenléti idejében a matracon nyugvó ujjainak mozgását, kezeit is figyelni kezdi oldalra fordított fejjel. Hason fekve, illetve ölben tartva többször markolássza a keze ügyébe kerülő textíliákat. Hason fekve fejét megemelve átfordítja egyik oldalról a másikra

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden csecsemő egyéni ütemben fejlődik.

Ezt tudja a 2 hónapos csecsemő

Gyógytornász szemmel az 1-3 hónapos gyermek

Jellemzők

 • Hason fekve fejét kezdetben pillanatokra, majd később egyre tovább megtartja
 • Hason fekve fejét mindkét irányba fordítja, közben alkarjára támaszkodik
 • Háton fekve fejét jobbra, balra fordítja; lábait emelgeti; föléje lógatott tárgyakkal egyre biztosabban játszik
 • Kezeit nézegeti, szájába veszi
 • Fényre, hangra, közeli mozgásra egyre jobban figyel

Figyelmet igényel

 • Nem szeret hason lenni, fejét nem emeli, alkaron nem támaszt, hasról hátról fordul
 • Háton fekve nem nyúl játékokért, fejét egyik vagy másik irányba többet fordítja
 • Aszimmetrikus végtagmozgások
 • Karban feszít hátra, nehéz tartani
 • Szemével mozgásokat nem követ, nem fordul a hang felé
 • Öltöztetésnél sír

Fontos a gyerekek mozgásfejlődéséhez, hogy a koruknak megfelelő szabadtér álljon rendelkezésre. Sokat legyenek játszószőnyegen, legyen szabad terük kúszni, mászni. Ne tegyük őket pihenőszékbe, bébikompba.

Kővágóné Kosztolányi Ágnes – gyógytornász elérhetősége

Dévény tájékoztató füzet innen letölthető

Csecsemőkori szűrővizsgálatok

4 hónapos életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A kötelező védőoltások beadása miatt keresse gyermekorvosát telefonon!

A 4 hónapos korban esedékes Pentaxim és Prevenar oltás tájékoztatója

A fejlődés legfontosabb állomásai 3–4 hónap között

A szociális mosoly megjelenésével párhuzamosan a látás és a hallásérzékelési terén is minőségi változások indulnak. A csecsemő hosszabban nézi édesanyját, hangjára már többször hangadással is válaszol. A harmadik és negyedik hónap között a végtagok hajlított tartása megszűnik, az ősi reflexek kialszanak, és a gyermek mozgásaiban még több akaratlagos elemet vélhetünk felfedezni. Kezeivel és lábaival egyre aktívabban rugdalózik, és ez a mozgás egyre összerendezettebbnek tűnik, már kevésbé véletlenszerű. Tekintetével észreveszi a kezét, hosszan figyeli, ráébred, hogy ő maga mozgatja azokat. A tekintetnek és a kezek mozgatásának az összekapcsolódása fontos állomás, ezt nevezzük szem-kéz koordinációnak, és elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyermek megtanuljon játékokért nyúlni, azokat megfogni, megtartani és változatosan játszani velük. Térdeit is felhúzza, esetleg meg is fogja. Hason fekve a csecsemő először oldalt, nagyon távol támaszkodik az alkarjára, majd könyökét egyre beljebb húzva 4 hónaposan már vállszélességben helyezi rá a testsúlyát.

Viselkedési jellemzők 4 hónapos korban

Játékára 4 hónaposan jellemző, hogy ébren töltött idejének minden pillanatát átszövi a kommunikáció. Ébredéstől kezdve jelzések és visszajelzések sora alakul ki szülők és gyermekük között. Megunhatatlan számára a „párbeszéd”. A hozzá intézett beszédből egyre több érzelmet is kihall a csecsemő. Biztosan mosollyal reagál, ha kedvesen, mosolyogva beszélnek hozzá, és lebiggyed szája, ha keményebb szavakat hall. Figyelmét a másik személy hosszasan leköti. Amikor nincs kivel beszélgetnie, akkor a kezeit nézegeti vagy a tárgyakhoz „beszél”. Szinte folyamatosan morog, nyög és kurjongat. A fellógatott játéktárgyakat ütögeti, karjainak mozdulatát igyekszik finomítani. A tárgyakat megfogja és meg is nézi, szájába igyekszik gyömöszölni. Amit elejt, az egyelőre még elvész számára, de ha a matracon mellette valamibe beleakadnak az ujjai, akkor azt felemeli. Az oldalról nyújtott tárgyért az azonos oldalon lévő kezével nyúl, nem nyúl át a másik kezével. Gyakran már oda is fordul ahhoz, amit talált, így látható, hogy oldalukon fekve is játszanak. 4 hónapos életkorra megtanulnak egyik testhelyzetből a másikba kerülni, először a hátukról az oldalukra fordulnak.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden csecsemő egyéni ütemben fejlődik.

Ezt tudja a 4 hónapos csecsemő

Gyógytornász szemmel a 4 hónapos gyermek

Jellemzők

 • Háton fekve lábát emeli, oldalra fordul
 • Háton tárgyakért két kézzel célirányosan, biztosan nyúl
 • Kezeit össze fogja középvonalban, szájába veszi
 • Hason fekve alkaron támasztva stabilan tartja magát, kezével játékért nyúl

Figyelmet igényel

 • Hason nem szeret feküdni, „repül”
 • Hátról nem fordul oldalra, vagy csak az egyik irányba próbálja
 • Játékokért nem nyúl

Fontos a gyerekek mozgásfejlődéséhez, hogy a koruknak megfelelő szabadtér álljon rendelkezésre. Sokat legyenek játszószőnyegen, legyen szabad terük kúszni, mászni. Ne tegyük őket pihenőszékbe, bébikompba.

Kővágóné Kosztolányi Ágnes – gyógytornász elérhetősége

Dévény tájékoztató füzet innen letölthető

Csecsemőkori szűrővizsgálatok

6 hónapos életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A fejlődés legfontosabb állomásai 4-6 hónap között

A gerinc kontrollált tartása mellett a csecsemő a végtagjait is egyre inkább tudatosan kezdi mozgatni, az idegrendszer érésével és sok gyakorlással egyre finomabban mozgatja karjait, ujjacskáit és az alsó végtagokat is. A felegyenesedés folyamata befolyásolja a karok mozgását, a kezek használatát is. Minél kontrolláltabban tartja a fejét és a törzsét, annál könnyebben tud nyúlni, fogni, játszani a tárgyakkal és játékaival, így egyre több ismeretet is szerez a világ dolgairól. Ebben az időszakban mélyíti el tudását a világ azon részéről, hogy a dolgok nem szűnnek meg létezni akkor sem, amikor nem látja azokat, így alakul a tárgyak állandósága. Emellett egyre több mindent meg ért a felnőttek beszédéből és gesztusaiból és a szokásos események ismeretéből.
A kommunikációra való figyelem és a felnőttek hanghordozása már kivált bizonyos viselkedéses választ a csecsemőből. A gondozás a figyelem segítségével fokozatosan együttes tevékenységgé válik, a csecsemő már válaszolgat édesanyja beszédére, szinte párbeszédet lehet vele folytatni. Hangadásai egyre dallamosabbak, és több hangzót összekötve egyre inkább hasonlítani fognak a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolatokra.

Viselkedési jellemzők 6 hónapos korban

Játéktevékenységére 6 hónaposan jellemző, hogy ebben az életkorban sok jól értékelhető mérföldkő jelenik meg, amely mutatja a csecsemő csodálatos alkalmazkodását és szociális fejlődését. A hat hónapos csecsemők hosszan, elmélyülten ismerkednek a tárgyakkal. Felveszik azokat a matracról, talajról, megvizsgálják a szemükkel, ujjaikkal az apróbb részleteket, majd alaposan a szájukkal is. A tárgyakat könnyedén átteszik egyik kezükből a másikba. A jobbról nyújtott tárgyért a jobb, a balról nyújtott tárgyért a bal kezükkel nyúlnak. Az elejtett tárgy után néznek, és igyekeznek azt visszaszerezni. Átfordulnak a hátukról a hasukra és vissza, esetleg forognak is. Lábujjaikat és kezeiket is egyaránt szeretik a szájukba venni, nyalogatni. Hangadásaik változatosak, dallamosak, megjelennek a ciklikus hangsorok. Szeretnek „kukucsjátékot” játszani, élvezik az izgalmat eközben.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden csecsemő egyéni ütemben fejlődik.

Ezt tudja a 6 hónapos csecsemő

Gyógytornász szemmel az 5-6 hónapos gyermek

Jellemzők

 • Hátról hasra fordul
 • Hason fekve egyre inkább nyújtott karral támaszkodik, emeli mellkasát, majd hasát, később stabilan támaszt
 • Pihenésként fejét jobbra és balra is leteszi
 • Háton fekve lábaival játszik, szájához emeli
 • Hason fekvő helyzetben tengelye körül játékok után próbál fordulni, majd mindkét irányba el is fordul
 • Egyre kevesebbet játszik háton
 • Hason játékokért nyúl, később a középvonalon átnyúl játékért
 • Hasról hátra is fordul

Figyelmet igényel

 • Hátáról nem fordul hasára, vagy csak az egyik irányba
 • Hason fekve tengelye körül nem mozdul el
 • Hason fejét nem teszi le, „repüléssel”, sírással jelzi, ha elfáradt
 • Hason nem támaszt
 • Fordulással nem próbálkozik, tengelye körül nem fordul

Fontos a gyerekek mozgásfejlődéséhez, hogy a koruknak megfelelő szabadtér álljon rendelkezésre. Sokat legyenek játszószőnyegen, legyen szabad terük kúszni, mászni. Ne tegyük őket pihenőszékbe, bébikompba.

Kővágóné Kosztolányi Ágnes – gyógytornász elérhetősége

Dévény tájékoztató füzet innen letölthető

Csecsemőkori szűrővizsgálatok

9 hónapos életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A fejlődés legfontosabb állomásai 6-9 hónap között

A 6. hónaptól a 9. hónapig egy nagyon fontos korszak zajlik a csecsemő fejlődésében, sok dologban szinte észrevétlenül minőségi változás és ugrás történik. A fejlődés összetetté válik, a világ felfedezése az ébrenléti idő teljes időtartamában folyik, rendkívüli aktivitás, figyelem észlelhető a kicsinél. A csecsemőkori mozgásfejlődés leglátványosabb időszaka ez, amelyet mind a felegyenesedésben, mind a helyváltoztatásban megfigyelhetünk: forog, négykézlábra áll, kúszni-mászni kezd, majd felül, esetleg feláll. Megteszi az önállóság első lépcsőfokait, és megéli saját képességeit. A tér felfedezése során az ide-oda gurulás, majd kúszás-mászás közben egyre többször próbálja magát ülő helyzetbe tolni, hisz a szemlélődéshez sokkal jobb a függőleges testhelyzet, illetve ülve felszabadulnak a karok a kutató manipulációhoz. Az új testhelyzet elősegíti azt a változatos és elmélyült tevékenységet, amelynek során a gyermeket az érdekli, hogy annak a tárgynak, amit a kezében tart, milyen részei vannak, milyen tulajdonságokat tud felfedezni vele. Alaposan szemügyre veszi a tárgyat és hosszasan, változatosan foglalkozik vele. Mindeközben megosztja élményeit más személlyel is: odafordulással, a tárgy odanyújtásával, hangadással. Hangadásai is egyre jobban felerősödnek, szívesen hangicsálnak, gagyognak a tárgyakkal való tevékenységük közben is.

Viselkedési jellemzői 9 hónapos korban

Játéktevékenységére 9 hónaposan jellemző, hogy már helyet változtat és kíváncsian fedezi fel a környezetét. A gravitációt legyőzve felül, összetett mozgással kúszik vagy mászik. Otthonában „bébibiztos” környezetet, állandó felügyeletet igényel, ha a lakásban szabadon van. Személyiségfejlődésében is fontos állomáshoz érkezik: ekkor kezd rájönni, hogy ő maga az a személy, aki tegnap volt. Megtanul félni is. A tárgyállandóság megszilárdulása után az élet folytonosságát fedezi fel. Nagyon különbözően viselkedik az ismerős és az idegen személyekkel. A tárgyak működését kutatja. Hangadása egyre változatosabb, bővül a repertoár a mássalhangzók terén, és azt hallhatjuk, hogy egy-egy hangkapcsolatot többször ismételget egymás után. A ciklizálás során a beszéd ritmusát gyakorolja, halandzsázni kezd.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden csecsemő egyéni ütemben fejlődik.

Ezt tudja a 9 hónapos csecsemő

Gyógytornász szemmel a 7-9 hónapos gyermek

Jellemzők

 • Hason egyik kezét felemeli, másikkal támaszt
 • Tárgyakért próbál gurulni
 • Hason fekve tolat
 • Hason kúszni kezd, így távolabbi tárgyakat is elér
 • Négykézlábra tolja magát (kutyázik), és előre-hátra hintázik
 • Négykézláb helyzetből próbál kiülni
 • Kapaszkodva feltérdel

Figyelmet igényel

 • Ha csak az egyik irányba gurul
 • Kúszása szabálytalan (például két kézzel egyszerre húzza magát vagy lábaival nem segít)
 • Semmilyen helyváltoztatás nem csinál
 • Ha a jellmező mozgásokat nem csinálja

Fontos a gyerekek mozgásfejlődéséhez, hogy a koruknak megfelelő szabadtér álljon rendelkezésre. Sokat legyenek játszószőnyegen, legyen szabad terük kúszni, mászni. Ne tegyük őket pihenőszékbe, bébikompba.

Kővágóné Kosztolányi Ágnes – gyógytornász elérhetősége

Dévény tájékoztató füzet innen letölthető

Kisdedkori szűrővizsgálatok

15 hónapos életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A jelenlegi utasítások értelmében a kötelező védőoltások nem halaszthatóak, az oltás beadása miatt keresse gyermekorvosát telefonon!

A 15 hónapos korban esedékes MMR oltás tájékoztatója
A 16 hónapos korban esedékes VARIVAX oltás tájékoztatója

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden kisded egyéni ütemben fejlődik.
Telefonos konzultációk során ellátunk a gyermek fejlődését segítő tanácsokkal.

A fejlődés legfontosabb állomásai 12-15 hónap között

A 12–15 hónapos kor között a nagymozgások fejlődése, gyakorlása köti le leginkább a gyermekek figyelmét. Gyakran tapasztalható, érezhető, hogy ebben az időszakban a többi fejlődési terület, pl. a beszéd indulása vagy a manipuláció fejlődése kissé lelassul, várakozik, és inkább gyakorló játékokat játszik a kisded. Ebben az időszakban előfordulhat, hogy átmenetileg kevésbé köti le a gyermeket a tárgyakkal való tevékenység, mindennel rövid ideig játszik, aztán indul tovább, mert nagyon élvezi, hogy bárhová eljuthat, új mozgásformákat gyakorolhat. Figyeljük meg tehát először, mi történik a mozgásfejlődés területén! A legtöbb kisgyermek ebben az életkorban kezd el önállóan járni. Egy és másfél éves kor között a járás egyre összerendezettebbé és biztonságosabbá kezd válni. Ebben az életkori szakaszban a tér meghódítása számtalan lehetőséget kínál a tárgyakkal való tevékenységek, fogások, elengedések, ráhelyezések gyakorlására. Figyeli, utánozza a felnőtteket mindennapi tevékenységeikben. Szeret bohóckodni, ha közönsége van, megismétli a mutatványt. Látványosan indul a beszédfejlődés is, egyre több dolgot megért és egyre több szót ki is tud mondani, és észrevehető, hogy passzív és aktív szókincse gyorsan
gyarapszik.

Viselkedési jellemzők 15 hónapos korban

Játéktevékenységére 15 hónaposan jellemző, hogy többnyire funkciójuk szerint játszik a játéktárgyakkal, eszközökkel, tudja melyik eszköz mire való, utánozza a felnőtt tevékenységeit. Élvezi a közös játékot. Szóbeli utasításra már gesztus nélkül figyel és teljesíti a kéréseket. Felismer egy-egy dallamot, mondókát, és ezt jelzi is verbálisan vagy egy-egy mozdulattal. A tárgyakkal kísérletezik, már nemcsak kipakol mindent, hanem vissza is tesz, és egymásra is pakolgat. Papíron vagy bármilyen más felületen élvezi a nyomhagyást. Hangot ad, mutogat, így fejezi ki a kéréseit. Néhány kisgyermek már szavakat használ. Kezdi érdekelni a másik gyermek, de még csak egymás mellett telepednek le. Szívesen ad oda valamit a felnőttnek vagy társának. A legtöbb 15 hónapos kisgyermek már önállóan jár, a járás továbbfejlődése során azt figyelhetjük meg, hogy egyre tudatosabban és célirányosabban járkál a szobában, megtanul elindulni és megállni anélkül, hogy valamibe belekapaszkodna. Képes irányt is változtatni menet közben, és elkezdi játékait hurcolgatni fel-alá, húzogat és tologat dolgokat. A kisebb tereptárgyakat menet közben még inkább kikerüli vagy megpróbálja átlépni, de ha nagyobb akadályt kell leküzdenie, még visszavált a biztonságos mászásra. Ebben az életkorban már nagyon szeret labdával játszani. A mászás során kedvelt játék, hogy magának dobja vagy gurítja előre, és gyorsan utána mászik. A labdadobás ekkor még nehezen megy állva, mert az egyensúlyi helyzet nem elég biztos, inkább ülve labdázik. A dobás mozdulata még merev és szögletes, nem is mindig sikerül a labdát a megfelelő pillanatban elengedni, megfogni csak a gurított labdát tudja.

Kitölthető szülői kérdőív – 15 hónapos életkor

Kérünk benneteket, hogy a fenti kérdőívet töltsétek ki, küldjétek el nekünk.
A kisded hosszát és súlyát mérjétek meg.

Ezt tudja a 15 hónapos kisded

Gyógytornász szemmel a 13-15 hónapos gyermek

Jellemzők

 • Egyre könnyebb tárgyakat tol maga előtt
 • Kapaszkodás nélkül szabadon feláll, innen leguggol majd újra feláll
 • Önálló, széles alapú járás
 • Bútorokra felmászik
 • Guggolva játszik

Figyelmet igényel

 • Járás közben sokat esik előre vagy hátra
 • Járása bizonytalan (inog), irányváltoztatásnál sokszor elesik
 • Ha elesik, akkor kapaszkodás nélkül nem tud felállni
 • Esésnél nem támaszt le
 • Járásnál aszimmetrikus kartartás
 • Mozgása darabos, merev
 • Guggolva nem játszik

Fontos a gyerekek mozgásfejlődéséhez, hogy a koruknak megfelelő szabadtér álljon rendelkezésre. Sokat legyenek játszószőnyegen, legyen szabad terük kúszni, mászni. Ne tegyük őket pihenőszékbe, bébikompba.

Kővágóné Kosztolányi Ágnes – gyógytornász elérhetősége

Dévény tájékoztató füzet innen letölthető

Kisdedkori szűrővizsgálatok

18 hónapos életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A jelenlegi utasítások értelmében a kötelező védőoltások nem halaszthatóak, az oltás beadása miatt keresse gyermekorvosát telefonon!

A 18 hónapos korban esedékes Pentaxim oltás tájékoztatója

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden kisded egyéni ütemben fejlődik.
Telefonos konzultációk során ellátunk a gyermek fejlődését segítő tanácsokkal.

A fejlődés legfontosabb állomásai 15–18 hónap között

Bár csak három hónap telt el az előző vizsgálat óta, a jól fejlődő kisdednél nagy változásokat látunk. Ebben az életkorban még a lassabban fejlődő kisded is elkezd önállóan járni. Fejlődik az egyensúlyérzék és finomodik a mozgáskoordináció, amely az állásra és járásra is
hatással van. Az önállóság minden területen növekedik. Látványos fejlődés van a szociális területen és a kommunikációban is. Szoros összefüggésben van e területek megítélése a három hónappal ezelőtti vizsgálattal. Ha már akkor felvetődött bizonytalanság ezeknek a területeknek a fejlődésével kapcsolatban, akkor a módszertani ajánlások és a védőnői javaslatok alapján a szülők nagyobb gondot fordítottak a közös együtt játszásra, megfigyelték a kisded beszédfejlődését és azt is, hogy hogyan viselkedik a kortársakkal. Ezekben a szituációkban jól láthatóak azok a tevékenységek is, amelyek az utánzás formáit, az alkalmazkodás és a gondolkodáson alapuló fejlődés szintjét mutatják. A kommunikáció nemcsak az információ közlését, hanem annak cseréjét is jelenti a nyelv és a gesztusok útján.

Viselkedési jellemzők 18 hónapos korban

Játéktevékenységre, viselkedésre 18 hónaposan jellemző, hogy a kisded a játékok funkcióját ismeri és ennek megfelelően játszik velük. Játékában szereti a változatosságot, de ha valami érdekli, az hosszabb ideig is leköti. Babáját megeteti, elaltatja, autót berregve tologat. Megtapasztalta, hogy mennyi mindent tud egyedül megcsinálni, megküzdött sok-sok akadállyal, így magabiztosan, határozott elképzelésekkel éli az életét. Ezek a gondolatok azonban nem minden esetben egyeznek meg a felnőttekével, így egyre több vitás helyzetbe is keveredik. Az érzelmi biztonságban nevelkedett gyermek ilyenkor határozottan képviseli érdekeit és „nem”-et is mond, ha ő éppen nem akarja elrakni a játékát, vagy még nem akar az udvarról bemenni, vagy segítséget kapni egy kézfogással a lépcsőn. Amiben megegyezik szüleivel, arra bólogat vagy valamilyen módon „igent” mond. Elmélyülten játszik, tevékenykedik, és eközben nehezére esik hirtelen mással foglalkozni. Fiókokat húzogat, ajtókat nyitogat akár százszor is. Gyakorolja a működtetésüket. Szeret apró dolgokkal foglalatoskodni, ujjainak végével fogja meg a morzsákat, madzagokat. Az apró tárgyakat is be akarja rakni edényekbe, üvegbe, így egyre pontosabban tud behelyezni. Előrelépéseket figyelhetünk meg mind a statikus (állás), mind a dinamikus egyensúly (járás) területén. Álló helyzetben egyre több mozgást képes egyensúlyvesztés nélkül kivitelezni (leguggolás, előrehajlás, labdadobás). Az önálló járás biztossá és összerendezetté válik, a kisded elindul, megáll, irányt és sebességet vált, céltudatosan járkál.

Kitölthető szülői kérdőív – 18 hónapos életkor

Kérünk benneteket, hogy a fenti kérdőívet töltsétek ki, küldjétek el nekünk.
A kisded hosszát és súlyát mérjétek meg.

Ezt tudja a 18 hónapos kisded

Dévény tájékoztató füzet innen letölthető

Kisdedkori szűrővizsgálatok

2 éves életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden csecsemő egyéni ütemben fejlődik.
Telefonos konzultációk során ellátunk a gyermek fejlődését segítő tanácsokkal.

A fejlődés legfontosabb állomásai 18–24 hónap között

A másfél és kétéves kor közötti időszakban a szavak gyakoribb használatával párhuzamosan alakul az, hogy a tárgyaknak már nem kell jelen lenniük ahhoz, hogy a gyermek gondolkodni tudjon róluk. Ez azt jelenti, hogy a tárgy vagy cselekvés szimbolikus megjelenése már nem a mozgásos sémák alkalmazását jelenti elsősorban. Az elvont gondolkodás megelőzi a cselekvést. A kisded játékában érzelmi töltetű eseményeket játszik el: gondozza babáját, eteti, fürdeti, lefekteti stb. Ebben az időszakban is nagyon sokat ügyesednek a gyermekek a mozgásban. Ehhez szükséges a mozgás összerendezettsége, az egyensúlyérzék és az izomerő fejlődése is. A járás továbbfejlődését több területen is megfigyelhetjük ebben az életszakaszban. Egyrészt a lépések egyre gyorsabbak és hosszabbak lesznek, a karok már kevésbé az egyensúly megőrzését szolgálják, hanem a járás sebességét, ruganyosságát fokozzák. Egyre inkább láthatjuk a váltott kar-láb együttmozgás kialakulását. A lábfejet nézve is láthatunk változást: kétéves korra kialakul a kezdetleges talpgördítés. A kisded ebben az életszakaszban már nem csak a sík felületen, hanem egyenetlen talajon, nehezített terepen is tud járni, és egyre nagyobb akadályokat győz le a járás során. Ebben az életkorban a gyermek felügyelet mellett korlátba vagy falba kapaszkodva egyedül próbál fel- és lelépegetni a rövidebb (3–4 fokos) lépcsősoron.

Viselkedési jellemzők 2 éves korban

Játéktevékenységére, viselkedésére 2 éves korban jellemző a kisded spontán, belső késztetéséből induló, szabad és örömteli tevékenysége, amelyet önmaga szabályoz. Ha egy kisded érzelmi biztonságban nevelkedik, akkor a világ megismerésének vágya állandó tevékenységre sarkallja. Két játékeszközt már nemcsak a funkciójuk miatt hoz összefüggésbe egymással, hanem azért, hogy azok együttese adja a játékához fontos kelléket: autóján szállít valamit, babáját ágyba fekteti. Játékában érzelmi töltetű eseményeket játszik el: gondozza babáját, eteti, fürdeti, lefekteti stb. Egyre több elemből építkezik, akár 3–4 kisebb tárgyat is egymásra pakol, konstruál (lehet ez kocka, parafa dugó, vagy lapos kavics is). A konstrukciós játéktevékenységét kiterjeszti más síkokra és irányokra is: nemcsak tornyot épít, hanem tud vonatot, kerítést az állatoknak, vagy garázsfalat az autóknak, ezeket az egyszerű cselekvéssorokat ügyesen megtervezi és kivitelezi. Figyeli a többieket, mellettük,
de még nem velük játszik. Két szót, vagy szókezdeményt összekapcsolva egyszerű mondatot fűz (pl. „Apa el”). Nagymozgásaiban kétéves korra a lépcsőn járás kezdetei mellett láthatjuk két új mozgásforma kialakulásának kezdetét: a futás és az ugrás megjelenését.

Kitölthető szülői kérdőív – 2 éves életkor

Kérünk benneteket, hogy a fenti kérdőívet töltsétek ki, küldjétek el nekünk.
A kisded hosszát és súlyát mérjétek meg.

Ezt tudja a 2 éves kisded
Kisdedkori szűrővizsgálatok

3 éves életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden kisgyermek egyéni ütemben fejlődik.
Telefonos konzultációk során ellátunk a gyermek fejlődését segítő tanácsokkal.

A fejlődés legfontosabb állomásai 30–36 hónap között

A játékban sokféle módozatban jelennek meg a tanult készségek. Van, amikor „csak úgy” tevékenykedik, rakosgat, pakolgat, dobál, pörget, és cipel dolgokat egyik helyről a másikra. Különböző logikai összefüggések szerint képez kategóriákat. Összehordja az azonosakat vagy azokat, amelyek például funkciójuk szerint hasonlóak, mint a hangszerek, autók stb. Mivel sokat „lábatlankodik” a felnőttek körül, játékában egyre inkább megjelennek olyan elemek, amikor úgy tesz, mint anya a konyhában, vagy apa a vezetés közben, nagyi, amikor varrja a család javítani való ruháit stb. Adott esetben a valós eszközöket behelyettesíti más tárgyakkal. Elmélyült játék közben nem számít, hogy egy bot a fakanál vagy egy kocka, esetleg nagyobb kavics a telefon, vagy a sapka szolgál kormánykerékként. Ez az a játék, amikor úgy csinál, „mintha” az lenne.

Viselkedési jellemzők 3 éves korban

Játékára 3 évesen jellemző, hogy főz, autót vezet, megvizsgálja a babáját az orvosi felszereléssel. A felnőttekkel való együttlétkor minden kisgyermek a maga szintjén válaszolgat a kérdésekre, képes részt venni beszélgetésben. A lényeg az, hogy vannak kérdések és válaszok, aztán ő kérdez és várja a választ. A nagyobb gyermek érdeklődésének
tükreként megjelenik egy rendkívül fontos kérdés: „Miért?” Aki ilyet kérdez, az már érti, hogy a világban a dolgok összefüggésben vannak egymással. Az ok okozattal jár, egy cselekedet következményekkel, és ezek mögött szándék rejlik. Rajzolásnál, nyomhagyáskor kezdetben pöttyöz, lendületesen firkál, majd fokozatosan uralja a mozdulatot: vonalat húz minden irányban, irányítottabban firkálgat, és egyszer csak körbe-körbe lendül a karja.

Kitölthető szülői kérdőív – 3 éves életkor

Kérünk benneteket, hogy a fenti kérdőívet töltsétek ki, küldjétek el nekünk.
A kisgyermek hosszát és súlyát mérjétek meg.

Ezt tudja a 3 éves kisgyermek
Kisgyermekkori szűrővizsgálatok

4 éves életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden kisgyermek egyéni ütemben fejlődik.
Telefonos konzultációk során ellátunk a gyermek fejlődését segítő tanácsokkal.

A fejlődés legfontosabb állomásai 3 és 4 év között

Optimális esetben már egy éve óvodás a gyermek. Ha fejlődésével kapcsolatban a szülő és a védőnő gondot lát, ki kell kérnünk az óvónő véleményét is. A gondos anamnézis és a vizsgálat után kell az orvosnak döntenie a teendőkről. Mondatai, noha gyakran nem hibátlanok, számos nyelvtani elemet (pl. személyragok, tárgyrag, névelő stb.) tartalmaznak és 4 éves korra nem ritkán 3–5 szónál is hosszabbak. Képessé válik egyszerűbb belső állapotokat megfelelő összetett mondatban megfogalmazni („Kati látta, hogy…”; „Anya tudja, hogy…”). Négyévesen már megérti a közeli múltra és a közeli jövőre vonatkozó egyszerű kijelentéseket is. Az időszak végére egyszerűbb esetekben érti a „ha – akkor” összefüggéseket, és az egyszerűbb ok-okozati kapcsolatokat. Egyszerű szempont alapján (pl. szín) képes kategorizálni tárgyakat. Absztraktan nem, de jól ismert tárgyak kapcsán konkrét példában képes az összeadásra és a kivonásra kb. 3-ig. Elszámlálni tovább is képes. Konkrét, egyszerű esetekben érti a több/kevesebb, kisebb/nagyobb viszonyokat. A kialakult, biztos nagymozgások korszaka kezdődik. Az egyensúlyozás és a koordináció egyre biztosabb lesz. A gyermek élvezi, ha mozoghat, szinte fáradhatatlan. Egyre jobban szeret rajzolni, rajzai ebben az életkorban felismerhetőbbé válnak, amit lerajzol, már hasonlít a valósághoz.

Viselkedési jellemzők 4 éves korban

Játékára, tevékenységeire és mozgására 4 évesen jellemző, hogy játékában időnként képzeleti elemek is jelen vannak (mind egyedüli, mind más gyermekkel vagy felnőttel közös játékában). Az időszak végére egyes tevékenységek időnként tartósan is lekötik figyelmét. Már elkezd másokkal közösen egyszerű szabályjátékban részt venni. Szerepjátékot játszik. A 4 éves gyermek jól fut és ugrik, már nemcsak páros lábbal, hanem egy lábon is képes ugrálni. A lépcsőn könnyedén és gyorsan megy kapaszkodás nélkül váltott lábbal fel- és lefelé is. Képes pedállal hajtani 3 vagy 4 kerekű járművet, és ha van futóbiciklije, két keréken gurulva is jól egyensúlyoz.

Kitölthető szülői kérdőív – 4 éves életkor

Kérünk benneteket, hogy a fenti kérdőívet töltsétek ki, küldjétek el nekünk.
A kisgyermek hosszát és súlyát mérjétek meg.

Ezt tudja a 4 éves kisgyermek