Friss információk

Új tanulók

Pátyi Védőnői Szolgálat által ellátott iskolák

Bocskai István Magyar-Német
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Pátyi Waldorf Alapfokú Művészeti
Iskola
Szilágyiné Dr. Márkus Rita
iskolaorvos
Dr. Répási Ildikó
iskolaorvos
Somlai Mónika
Szalainé P. Boglárka
iskolavédőnő
Somlai Mónika
iskolavédőnő
http://www.bocskaisuli.hu/http://www.patyiwaldorf.hu/

Gondozási terv

Az oktatási intézménybe járó gyermekek gondozása folyamatos, a gyermek életkori egyéni szükségleteinek figyelembe vételével történik, a pedagógusok, az iskolát ellátó orvos, a szülő szükség szerinti bevonásával.

Védőnői feladatok a „26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról”alapján:

 • Kapcsolattartás a gyermek háziorvosával, lakóhelye szerinti területi védőnővel, az oktatási intézményt ellátó orvossal, pedagógusokkal, ifjúságvédelmi felelősökkel, gyógytornásszal és a gyermek szükségleteiből adódó egyéb hivatalos szervekkel.
 • Alapszűrések végzése és dokumentálása: testi fejlődés mérése (súly, magasság, mellkörfogat) és értékelése, érzékszervek működése (látásélesség, kancsalság, színlátás és hallás), mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások), golyvaszűrés, nemi fejlődés ellenőrzése, vérnyomásmérés, szellemi és szociális fejlődés figyelemmel kísérése.
 • Elsősegély nyújtása.
 • Orvosi vizsgálatok előkészítése.
 • Tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése és dokumentálása.
 • Védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok végzése (oltandók névsorának összeállítása, szülők értesítése, felszerelés biztosítása, dokumentáció vezetése).
 • Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzése.
 • Krónikus betegek, magatartászavarral küzdők életvitelének segítése.
 • Kapcsolattartás a szülőkkel fogadóóra, szülői értekezlet keretében, részükre tájékoztató összeállítása védőoltásokról, fejtetvességről stb.
 • Egészségfejlesztés életkornak megfelelő témában, kiscsoportban, osztályfőnöki órák, egészségnapok, tanfolyamok keretében: személyi higiéné és fogápolás, egészséges életmód és táplálkozás, serdülőkor sajátosságai, családtervezés és fogamzásgátlás, szenvedély-betegségek, szexuális úton terjedő betegségek, daganatos betegségek, here és mell önvizsgálat, csecsemőgondozás és elsősegélynyújtás.
 • Pályaválasztás segítése.
 • Fokozott ellenőrzésre szorulók kiemelt gondozása.
 • Szakrendelésre utaltak leleteinek ellenőrzése.
 • Fertőző megbetegedéseknél az előírt járványügyi intézkedés betartásának ellenőrzése.
 • Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése, jogszabályban előírt jelentések készítése.

A sikeres együttműködés és a gyerekek minél eredményesebb egészségügyi ellátása érdekében kérjük a Szülőket, hogy a szakvizsgálatra küldött gyermekek további ellátásáról kapott ambuláns lap vagy zárójelentés másolatát szíveskedjenek eljuttatni az iskolatitkáron keresztül az orvosnak és az iskolavédőnőnek! Köszönjük!


Ha gyermeked más településen járt óvodában és pátyi védőnő még nem gondozta, akkor szükségünk van néhány adatra.
Ahhoz, hogy megkezdhessük a közös munkát nyilvántartásba kell vegyük a család adatait, ezután tudjuk beszerezni az előző helyen keletkezett egészségügyi dokumentációkat.