Csecsemőkori szűrővizsgálatok

2 hónapos életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A kötelező védőoltások beadása miatt keresse gyermekorvosát telefonon!

A 2 hónapos korban esedékes Pentaxim és Prevenar oltás tájékoztatója

A fejlődés legfontosabb állomásai 1–2 hónap között

Egy hónap elteltével az édesanyák már kezdik érteni és megkülönböztetni kisbabájuk sírását. Tudják, hogy mikor sír éhség miatt, mikor fájdalmasan. Minél gyorsabban tudnak a sírásra megfelelően reagálni, annál könnyebben tanulja meg a gyermek is, hogyan kell jeleznie. Napról napra figyelmesebbé válik, és már evés után is ébren tölt néhány percet, nézelődik. A mozgó személyeket, tárgyakat két válla közti szélességben tud-ja követni tekintetével. A hirtelen erős zajokra még mindig összerezzen, esetleg sírva fakad, de egyre inkább kezdi megszokni az otthoni zajokat (porszívózás, főzés zaja, felnőttek beszélgetése, testvérek ricsaja stb.). Sok csecsemő ezekre a hangokra jóízűen el is tud aludni, vagy nem ébred fel rájuk. Amikor a hátán vagy a hasán fekve teljes testfelületével a matracon fekszik, még a flexiós túlsúly a jellemző (magzati póz, kar, láb behúzva), de a csecsemő egyre többet nyújtja a karját és a lábát, nyitogatja kezét, ujjait. Háton fekve a feje már nem mindig oldalra fordul, hanem egyre hosszabban meg tudja tartani középre fordítva is, amikor az előtte lévő dolgokra néz.

Viselkedési jellemzők 2 hónapos korban

Viselkedésére jellemző, hogy egyre több időt tölt ébren, miközben nézelődik. Szemmozgásai még néha összerendezetlenek. Mikor meg-próbál hosszasan nézni egy közel hajoló arcra, esetleg összeszaladnak szemei. Inkább figyeli még a fényt és a mozgást, az erős kontúrokat. Az arcot előnyben részesíti, és kedves beszédre mosollyal válaszol. A második hónap végére megjelenik a szociális mosoly. Ingerre keze-lába járni kezd, és igyekszik fejét középre fordítani. A csecsemő éhségét, fájdalmát szülei számára már egyértelműen jelzi, édesanyja a sírását értelmezni tudja. Ébrenléti idejében a matracon nyugvó ujjainak mozgását, kezeit is figyelni kezdi oldalra fordított fejjel. Hason fekve, illetve ölben tartva többször markolássza a keze ügyébe kerülő textíliákat. Hason fekve fejét megemelve átfordítja egyik oldalról a másikra

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden csecsemő egyéni ütemben fejlődik.

Ezt tudja a 2 hónapos csecsemő

Gyógytornász szemmel az 1-3 hónapos gyermek

Jellemzők

 • Hason fekve fejét kezdetben pillanatokra, majd később egyre tovább megtartja
 • Hason fekve fejét mindkét irányba fordítja, közben alkarjára támaszkodik
 • Háton fekve fejét jobbra, balra fordítja; lábait emelgeti; föléje lógatott tárgyakkal egyre biztosabban játszik
 • Kezeit nézegeti, szájába veszi
 • Fényre, hangra, közeli mozgásra egyre jobban figyel

Figyelmet igényel

 • Nem szeret hason lenni, fejét nem emeli, alkaron nem támaszt, hasról hátról fordul
 • Háton fekve nem nyúl játékokért, fejét egyik vagy másik irányba többet fordítja
 • Aszimmetrikus végtagmozgások
 • Karban feszít hátra, nehéz tartani
 • Szemével mozgásokat nem követ, nem fordul a hang felé
 • Öltöztetésnél sír

Fontos a gyerekek mozgásfejlődéséhez, hogy a koruknak megfelelő szabadtér álljon rendelkezésre. Sokat legyenek játszószőnyegen, legyen szabad terük kúszni, mászni. Ne tegyük őket pihenőszékbe, bébikompba.

Kővágóné Kosztolányi Ágnes – gyógytornász elérhetősége

Dévény tájékoztató füzet innen letölthető

Csecsemőkori szűrővizsgálatok

3 hónapos életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A kötelező védőoltások beadása miatt keresse gyermekorvosát telefonon!

A 3 hónapos korban esedékes Pentaxim oltás tájékoztatója

A fejlődés legfontosabb állomásai a 2–3 hónap között

Az idegrendszer érése is folyamatosan zajlik, a végtagok állandó hajlított tartása megszűnőben, a csecsemőkori primitív reflexek fokozatosan integrálódnak, és a csecsemő mozgásaiban egyre több akaratlagos mozgást fedezhetünk fel. Már nemcsak véletlenszerűen rúgkapál, hanem egyre differenciáltabban és finomabban irányítja egyes testrészeinek mozgását. A szimmetrikus tartást és mozgást 2 hónapos kor után már elvárjuk a csecsemőtől, a fej, nyak, törzs és a végtagok tartását és mozgását is megfigyeljük. Fejét átfordítja jobbról balra, balról jobbra, és felfelé-lefelé is megtanul szemével mozgást követni. 3 hónaposan a fejét már hosszan és könnyen megtartja középen, karjait felemeli a matracról és maga elé emeli. Kezeit középen összehozza és a szájába is veszi. Hosszabban nézi édesanyját, környezetét, sokat nézelődik és figyeli a körülötte lévő személyek mozgását. Mindeközben felfedezi kezét, ujjait, és sok időt tölt azok mozgatásának figyelésével. A tekintetnek és a kezek mozgatásának az összekapcsolódása fontos állomás. A szem-kéz koordináció elengedhetetlen ahhoz, hogy a csecsemő majd megtanuljon játékokért nyúlni, azokat megfogni, megtartani és változatosan játszani velük. A gyermek számára a különböző csatornákon beérkező ingerek támogatják, felerősítik egymást, így akkor a legizgatottabb, ha a látvány, a hang és a mozgás egyszerre történik. Az ébren töltött periódusok száma egyre emelkedik, több lehetőség van az anya-gyermek kommunikáció kiteljesítésére. Három hónapos kor felé haladva egyre többször megfigyelhető, hogy a csecsemő azért kurjongat és mosolyog, hogy ráfigyeljenek, és együtt lehessen szüleivel. Fokozatosan jön rá arra, hogy a kommunikáció hatalom, hangjával odahívja a felnőtteket, és bájos mosolyával igyekszik ott is tartani őket.

Viselkedési jellemzők 3 hónapos korban

Meglepően sokat tud már a körülötte lévő világról. Ebben az életkorban az érzékelésen keresztül már annyi információt szerez a tárgyi és személyi környezetéről, hogy elkezdi a nagyon egyszerű, elemi ok-okozati összefüggéseket átlátni, megérteni. Érti és alkalmazza azt a tudást, hogy a környezetére hatással van. A csecsemő azért lendíti karját, hogy elérje a tárgyakat, azok mozogjanak, hangot adjanak, és ez neki örömöt jelentsen. A hétköznapokban ez a gyermek és családja életében úgy jelenik meg, hogy a csecsemő hangjával magához hívja a felnőtteket, hogy ne legyen egyedül. Amikor viszont magában van, akkor a mozdulataival a tárgyakat megrázza, üti vagy löki, azok mozognak, hangot adnak. Amint erre rájön, újra és újra akarja ezt tapasztalni, megélni. Hadonászik, jár keze-lába, és kurjongat. Fejét már oda tudja fordítani a hozzá beszélőszemély felé, mosolyog és tud hangosan nevetni. Differenciálódott sírási hangját az édesanya már jól érti. Megvigasztalódik, ha felveszik, dajkálják, a kellemes ingerekkel megnyugtatható.A hátán fekvő baba testtartása szimmetrikus. Ha az aszimmetrikus tónusos nyaki reflex még jól megjelenik, és a baba az egyik oldal felé fordítva tartja a fejét, innen egy játék, vagy az édesanya arcának fixálása és követése kimozdítja, feje középre kerül, majd átfordul a másik oldalra. Kezecskéi már többet vannak nyitva, a kezébe adott játékot rövid ideig megtartja, próbálja a szájához vinni, majd véletlenszerűen elejti. A felső végtagok még hajlítva vannak, a kezek laza ököltartásban vagy nyitva. Kezeit mellkasánál összekulcsolja, és begyömöszöli öklét a szájába. Mozdulatai összerendezetlenek. Hason fekve kezd kialakulni az alkartámasz, és fejét rövid időre 45 fokban elemeli a talajtól. Hason fekve is tud fixálni és követni, fejét vizuális inger hatására mindkét irányba elmozdítja.

A 3 hónapos vizsgálathoz csak védőnői kérdőív tartozik, a gyermek fejlődésének megítéléséhez az alábbi szempontok szerint figyeld meg a csecsemődet!

Látás fejlődés:
– Kezét észreveszi, nézegeti
– Szemével fixál, 180 fokban követ, visszamosolyog
– Szemmozgások kezdenek koordinálttá válni

Hallás fejlődés:
– Erősebb hangra összerezzen, magatartása megváltozik (sírni kezd, mozgása megáll vagy erőteljesebbé válik)

Pszichoszociális fejlődés:
– Napirend kialakulóban
– Tárgyakat megragadja, szájába húzza
– Mozgásba lendít felfüggesztett tárgyakat
– Játszadozik hangjával
– Sírása differenciálódik
– Anya hangjára megnyugszik
– Felnőttekre, tükörképére mosolyog
– Testtartása szimmetrikus
– Kezébe adott csörgőt megtartja

Gyógytornász szemmel az 1-3 hónapos gyermek

Jellemzők

 • Hason fekve fejét kezdetben pillanatokra, majd később egyre tovább megtartja
 • Hason fekve fejét mindkét irányba fordítja, közben alkarjára támaszkodik
 • Háton fekve fejét jobbra, balra fordítja; lábait emelgeti; föléje lógatott tárgyakkal egyre biztosabban játszik
 • Kezeit nézegeti, szájába veszi
 • Fényre, hangra, közeli mozgásra egyre jobban figyel

Figyelmet igényel

 • Nem szeret hason lenni, fejét nem emeli, alkaron nem támaszt, hasról hátról fordul
 • Háton fekve nem nyúl játékokért, fejét egyik vagy másik irányba többet fordítja
 • Aszimmetrikus végtagmozgások
 • Karban feszít hátra, nehéz tartani
 • Szemével mozgásokat nem követ, nem fordul a hang felé
 • Öltöztetésnél sír

Fontos a gyerekek mozgásfejlődéséhez, hogy a koruknak megfelelő szabadtér álljon rendelkezésre. Sokat legyenek játszószőnyegen, legyen szabad terük kúszni, mászni. Ne tegyük őket pihenőszékbe, bébikompba.

Kővágóné Kosztolányi Ágnes – gyógytornász elérhetősége

Dévény tájékoztató füzet innen letölthető

Csecsemőkori szűrővizsgálatok

4 hónapos életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A kötelező védőoltások beadása miatt keresse gyermekorvosát telefonon!

A 4 hónapos korban esedékes Pentaxim és Prevenar oltás tájékoztatója

A fejlődés legfontosabb állomásai 3–4 hónap között

A szociális mosoly megjelenésével párhuzamosan a látás és a hallásérzékelési terén is minőségi változások indulnak. A csecsemő hosszabban nézi édesanyját, hangjára már többször hangadással is válaszol. A harmadik és negyedik hónap között a végtagok hajlított tartása megszűnik, az ősi reflexek kialszanak, és a gyermek mozgásaiban még több akaratlagos elemet vélhetünk felfedezni. Kezeivel és lábaival egyre aktívabban rugdalózik, és ez a mozgás egyre összerendezettebbnek tűnik, már kevésbé véletlenszerű. Tekintetével észreveszi a kezét, hosszan figyeli, ráébred, hogy ő maga mozgatja azokat. A tekintetnek és a kezek mozgatásának az összekapcsolódása fontos állomás, ezt nevezzük szem-kéz koordinációnak, és elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyermek megtanuljon játékokért nyúlni, azokat megfogni, megtartani és változatosan játszani velük. Térdeit is felhúzza, esetleg meg is fogja. Hason fekve a csecsemő először oldalt, nagyon távol támaszkodik az alkarjára, majd könyökét egyre beljebb húzva 4 hónaposan már vállszélességben helyezi rá a testsúlyát.

Viselkedési jellemzők 4 hónapos korban

Játékára 4 hónaposan jellemző, hogy ébren töltött idejének minden pillanatát átszövi a kommunikáció. Ébredéstől kezdve jelzések és visszajelzések sora alakul ki szülők és gyermekük között. Megunhatatlan számára a „párbeszéd”. A hozzá intézett beszédből egyre több érzelmet is kihall a csecsemő. Biztosan mosollyal reagál, ha kedvesen, mosolyogva beszélnek hozzá, és lebiggyed szája, ha keményebb szavakat hall. Figyelmét a másik személy hosszasan leköti. Amikor nincs kivel beszélgetnie, akkor a kezeit nézegeti vagy a tárgyakhoz „beszél”. Szinte folyamatosan morog, nyög és kurjongat. A fellógatott játéktárgyakat ütögeti, karjainak mozdulatát igyekszik finomítani. A tárgyakat megfogja és meg is nézi, szájába igyekszik gyömöszölni. Amit elejt, az egyelőre még elvész számára, de ha a matracon mellette valamibe beleakadnak az ujjai, akkor azt felemeli. Az oldalról nyújtott tárgyért az azonos oldalon lévő kezével nyúl, nem nyúl át a másik kezével. Gyakran már oda is fordul ahhoz, amit talált, így látható, hogy oldalukon fekve is játszanak. 4 hónapos életkorra megtanulnak egyik testhelyzetből a másikba kerülni, először a hátukról az oldalukra fordulnak.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden csecsemő egyéni ütemben fejlődik.

Ezt tudja a 4 hónapos csecsemő

Gyógytornász szemmel a 4 hónapos gyermek

Jellemzők

 • Háton fekve lábát emeli, oldalra fordul
 • Háton tárgyakért két kézzel célirányosan, biztosan nyúl
 • Kezeit össze fogja középvonalban, szájába veszi
 • Hason fekve alkaron támasztva stabilan tartja magát, kezével játékért nyúl

Figyelmet igényel

 • Hason nem szeret feküdni, „repül”
 • Hátról nem fordul oldalra, vagy csak az egyik irányba próbálja
 • Játékokért nem nyúl

Fontos a gyerekek mozgásfejlődéséhez, hogy a koruknak megfelelő szabadtér álljon rendelkezésre. Sokat legyenek játszószőnyegen, legyen szabad terük kúszni, mászni. Ne tegyük őket pihenőszékbe, bébikompba.

Kővágóné Kosztolányi Ágnes – gyógytornász elérhetősége

Dévény tájékoztató füzet innen letölthető

Csecsemőkori szűrővizsgálatok

12 hónapos életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A kötelező védőoltások beadása miatt keresse gyermekorvosát telefonon!

A 12 hónapos korban esedékes Prevenar oltás tájékoztatója
A 13 hónapos korban esedékes Varivax oltás tájékoztatója

A fejlődés legfontosabb állomásai 9-12 hó között

Ebben az időszakban a csecsemő még a legtöbb időt kúszással vagy mászással tölti, ennek kell ebben az időszakban a leggyorsabb, legügyesebb mozgásformának lennie, amellyel bárhová könnyedén eljut a lakásban, és akár a szabadban is. Emellett bútorokba kapaszkodva feltérdel, azután feláll. A felállás olyan helyen sikerül először, ahol jól meg tud kapaszkodni, például a járóka vagy a kiságy rácsában. Később a bútorok mentén, végül a fal mellett is képes lesz erre. A lakás összes terét felfedező csecsemő állandóan mozgásban van, játéktárgyait magával hurcolja. Egy-egy érdekes esemény vagy dolog menet közben eltereli
a figyelmét, ilyenkor megáll, figyel, felfedezi annak újdonságait, majd továbbindul. Eközben a tárgyak tulajdonságairól szélesebb körű benyomásokat és tapasztalatokat szerez. Kipróbálja, hogy melyik eszközzel tud nagyobb zajt csapni, melyek a veszélyes helyzetek, hol, mivel és kivel érzi magát kellemesen. Abban leli örömét, hogy a tárgyakat kirámolja a kosárból, dobozból, és már néha megpróbálja bele is rakni a kisebbet a nagyobba vagy fordítva. Kísérletezik azzal is, hogy mit, mibe tud belegyömöszölni. Kezei annyira megügyesedtek a manipuláció során, hogy a szem-kéz koordináció megbízhatóan kialakult,
egy kézzel pontosan nyúl bárhová, akár a feje fölé is. Ujjhegyeivel meg tud fogni kisebb tárgyakat, és csippenteni tudja a madzagot, apró morzsákat is.

Viselkedési jellemzői 12 hónapos korban

Játéktevékenységére 12 hónaposan jellemző, hogy a tárgyakat összefüggésbe hozza egymással: kopácsol velük, összeütögetés mellett megpróbálja kivenni egymásból, belehelyezni egymásba. Kísérletezései közben a játékeszközöket néha egymásra is akarja tenni. Most még leginkább a tárgyak polcra, kisasztalra, kanapéra való felhelyezése jelenti a ráhelyezést, de az ügyes csecsemő már kisebb tárgyakat is egymásra próbál illeszteni. Kis üldögélés után már tovább is áll. Mozgás közben az is jó játék, hogy elbújik a fotel, az ajtószárny mögé. Az egyéves kisded szereti a nagyobb tárgyakat vagy rongyokat is arcára húzni. Próbálgatja, gyakorolja, hogy a dolgok akkor is valóban vannak-e még, amikor ő nem látja. Emellett jó játék annak izgalma, hogy keresik-e, ha elbújt, mikor bukkannak rá, szólongatják-e, míg nem látják. A tárgyállandóság mellett a szociális kapcsolatokat is erősíti eközben. Szereti a csiklandozást, a huncutkodást. Ebben a szakaszban a kisded már bútorokba kapaszkodva, falnak támaszkodva feláll, és van, aki megteszi első önálló lépéseit. Az önálló (kézfogás és kapaszkodás nélküli) felállást és megállást is elkezdi gyakorolgatni, azonban ha siet, messzire megy vagy akadályokon kell átjutni, inkább a mászást választja, ez a legbiztonságosabb számára.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden csecsemő egyéni ütemben fejlődik.

Ezt tudja a 12 hónapos kisded

Gyógytornász szemmel a 10-12 hónapos gyermek

Jellemzők

 • Négykézláb helyzetben jó az egyensúlya; folyamatosan, szabályosan mászik
 • Négykézláb helyzetből jobbra balra kiül
 • Kapaszkodva térdelésből feláll, kapaszkodva oldalra lépeget
 • Állásból popsira visszaül
 • Kapaszkodva oldalra egyre stabilan lépked; tárgyak között átfog, átlép
 • Kapaszkodva leguggol játékokért
 • Próbál kapaszkodás nélkül megállni
 • Állásban tárgyakat maga előtt tol

Figyelmet igényel

 • Nem mászik, de feláll
 • Négykézlába helyzetből nem ül ki, vagy csak az egyik oldalra
 • Sarka közé beül
 • Állásban lábujjhegyezik
 • Állából eldől, nem tud visszaülni
 • Oldalra lábujjhegyen lépked
 • Kapaszkodás nélkül nem próbál megállni

Fontos a gyerekek mozgásfejlődéséhez, hogy a koruknak megfelelő szabadtér álljon rendelkezésre. Sokat legyenek játszószőnyegen, legyen szabad terük kúszni, mászni. Ne tegyük őket pihenőszékbe, bébikompba.

Kővágóné Kosztolányi Ágnes – gyógytornász elérhetősége

Dévény tájékoztató füzet innen letölthető

Kisdedkori szűrővizsgálatok

15 hónapos életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A jelenlegi utasítások értelmében a kötelező védőoltások nem halaszthatóak, az oltás beadása miatt keresse gyermekorvosát telefonon!

A 15 hónapos korban esedékes MMR oltás tájékoztatója
A 16 hónapos korban esedékes VARIVAX oltás tájékoztatója

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden kisded egyéni ütemben fejlődik.
Telefonos konzultációk során ellátunk a gyermek fejlődését segítő tanácsokkal.

A fejlődés legfontosabb állomásai 12-15 hónap között

A 12–15 hónapos kor között a nagymozgások fejlődése, gyakorlása köti le leginkább a gyermekek figyelmét. Gyakran tapasztalható, érezhető, hogy ebben az időszakban a többi fejlődési terület, pl. a beszéd indulása vagy a manipuláció fejlődése kissé lelassul, várakozik, és inkább gyakorló játékokat játszik a kisded. Ebben az időszakban előfordulhat, hogy átmenetileg kevésbé köti le a gyermeket a tárgyakkal való tevékenység, mindennel rövid ideig játszik, aztán indul tovább, mert nagyon élvezi, hogy bárhová eljuthat, új mozgásformákat gyakorolhat. Figyeljük meg tehát először, mi történik a mozgásfejlődés területén! A legtöbb kisgyermek ebben az életkorban kezd el önállóan járni. Egy és másfél éves kor között a járás egyre összerendezettebbé és biztonságosabbá kezd válni. Ebben az életkori szakaszban a tér meghódítása számtalan lehetőséget kínál a tárgyakkal való tevékenységek, fogások, elengedések, ráhelyezések gyakorlására. Figyeli, utánozza a felnőtteket mindennapi tevékenységeikben. Szeret bohóckodni, ha közönsége van, megismétli a mutatványt. Látványosan indul a beszédfejlődés is, egyre több dolgot megért és egyre több szót ki is tud mondani, és észrevehető, hogy passzív és aktív szókincse gyorsan
gyarapszik.

Viselkedési jellemzők 15 hónapos korban

Játéktevékenységére 15 hónaposan jellemző, hogy többnyire funkciójuk szerint játszik a játéktárgyakkal, eszközökkel, tudja melyik eszköz mire való, utánozza a felnőtt tevékenységeit. Élvezi a közös játékot. Szóbeli utasításra már gesztus nélkül figyel és teljesíti a kéréseket. Felismer egy-egy dallamot, mondókát, és ezt jelzi is verbálisan vagy egy-egy mozdulattal. A tárgyakkal kísérletezik, már nemcsak kipakol mindent, hanem vissza is tesz, és egymásra is pakolgat. Papíron vagy bármilyen más felületen élvezi a nyomhagyást. Hangot ad, mutogat, így fejezi ki a kéréseit. Néhány kisgyermek már szavakat használ. Kezdi érdekelni a másik gyermek, de még csak egymás mellett telepednek le. Szívesen ad oda valamit a felnőttnek vagy társának. A legtöbb 15 hónapos kisgyermek már önállóan jár, a járás továbbfejlődése során azt figyelhetjük meg, hogy egyre tudatosabban és célirányosabban járkál a szobában, megtanul elindulni és megállni anélkül, hogy valamibe belekapaszkodna. Képes irányt is változtatni menet közben, és elkezdi játékait hurcolgatni fel-alá, húzogat és tologat dolgokat. A kisebb tereptárgyakat menet közben még inkább kikerüli vagy megpróbálja átlépni, de ha nagyobb akadályt kell leküzdenie, még visszavált a biztonságos mászásra. Ebben az életkorban már nagyon szeret labdával játszani. A mászás során kedvelt játék, hogy magának dobja vagy gurítja előre, és gyorsan utána mászik. A labdadobás ekkor még nehezen megy állva, mert az egyensúlyi helyzet nem elég biztos, inkább ülve labdázik. A dobás mozdulata még merev és szögletes, nem is mindig sikerül a labdát a megfelelő pillanatban elengedni, megfogni csak a gurított labdát tudja.

Kitölthető szülői kérdőív – 15 hónapos életkor

Kérünk benneteket, hogy a fenti kérdőívet töltsétek ki, küldjétek el nekünk.
A kisded hosszát és súlyát mérjétek meg.

Ezt tudja a 15 hónapos kisded

Gyógytornász szemmel a 13-15 hónapos gyermek

Jellemzők

 • Egyre könnyebb tárgyakat tol maga előtt
 • Kapaszkodás nélkül szabadon feláll, innen leguggol majd újra feláll
 • Önálló, széles alapú járás
 • Bútorokra felmászik
 • Guggolva játszik

Figyelmet igényel

 • Járás közben sokat esik előre vagy hátra
 • Járása bizonytalan (inog), irányváltoztatásnál sokszor elesik
 • Ha elesik, akkor kapaszkodás nélkül nem tud felállni
 • Esésnél nem támaszt le
 • Járásnál aszimmetrikus kartartás
 • Mozgása darabos, merev
 • Guggolva nem játszik

Fontos a gyerekek mozgásfejlődéséhez, hogy a koruknak megfelelő szabadtér álljon rendelkezésre. Sokat legyenek játszószőnyegen, legyen szabad terük kúszni, mászni. Ne tegyük őket pihenőszékbe, bébikompba.

Kővágóné Kosztolányi Ágnes – gyógytornász elérhetősége

Dévény tájékoztató füzet innen letölthető

Kisdedkori szűrővizsgálatok

18 hónapos életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A jelenlegi utasítások értelmében a kötelező védőoltások nem halaszthatóak, az oltás beadása miatt keresse gyermekorvosát telefonon!

A 18 hónapos korban esedékes Pentaxim oltás tájékoztatója

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden kisded egyéni ütemben fejlődik.
Telefonos konzultációk során ellátunk a gyermek fejlődését segítő tanácsokkal.

A fejlődés legfontosabb állomásai 15–18 hónap között

Bár csak három hónap telt el az előző vizsgálat óta, a jól fejlődő kisdednél nagy változásokat látunk. Ebben az életkorban még a lassabban fejlődő kisded is elkezd önállóan járni. Fejlődik az egyensúlyérzék és finomodik a mozgáskoordináció, amely az állásra és járásra is
hatással van. Az önállóság minden területen növekedik. Látványos fejlődés van a szociális területen és a kommunikációban is. Szoros összefüggésben van e területek megítélése a három hónappal ezelőtti vizsgálattal. Ha már akkor felvetődött bizonytalanság ezeknek a területeknek a fejlődésével kapcsolatban, akkor a módszertani ajánlások és a védőnői javaslatok alapján a szülők nagyobb gondot fordítottak a közös együtt játszásra, megfigyelték a kisded beszédfejlődését és azt is, hogy hogyan viselkedik a kortársakkal. Ezekben a szituációkban jól láthatóak azok a tevékenységek is, amelyek az utánzás formáit, az alkalmazkodás és a gondolkodáson alapuló fejlődés szintjét mutatják. A kommunikáció nemcsak az információ közlését, hanem annak cseréjét is jelenti a nyelv és a gesztusok útján.

Viselkedési jellemzők 18 hónapos korban

Játéktevékenységre, viselkedésre 18 hónaposan jellemző, hogy a kisded a játékok funkcióját ismeri és ennek megfelelően játszik velük. Játékában szereti a változatosságot, de ha valami érdekli, az hosszabb ideig is leköti. Babáját megeteti, elaltatja, autót berregve tologat. Megtapasztalta, hogy mennyi mindent tud egyedül megcsinálni, megküzdött sok-sok akadállyal, így magabiztosan, határozott elképzelésekkel éli az életét. Ezek a gondolatok azonban nem minden esetben egyeznek meg a felnőttekével, így egyre több vitás helyzetbe is keveredik. Az érzelmi biztonságban nevelkedett gyermek ilyenkor határozottan képviseli érdekeit és „nem”-et is mond, ha ő éppen nem akarja elrakni a játékát, vagy még nem akar az udvarról bemenni, vagy segítséget kapni egy kézfogással a lépcsőn. Amiben megegyezik szüleivel, arra bólogat vagy valamilyen módon „igent” mond. Elmélyülten játszik, tevékenykedik, és eközben nehezére esik hirtelen mással foglalkozni. Fiókokat húzogat, ajtókat nyitogat akár százszor is. Gyakorolja a működtetésüket. Szeret apró dolgokkal foglalatoskodni, ujjainak végével fogja meg a morzsákat, madzagokat. Az apró tárgyakat is be akarja rakni edényekbe, üvegbe, így egyre pontosabban tud behelyezni. Előrelépéseket figyelhetünk meg mind a statikus (állás), mind a dinamikus egyensúly (járás) területén. Álló helyzetben egyre több mozgást képes egyensúlyvesztés nélkül kivitelezni (leguggolás, előrehajlás, labdadobás). Az önálló járás biztossá és összerendezetté válik, a kisded elindul, megáll, irányt és sebességet vált, céltudatosan járkál.

Kitölthető szülői kérdőív – 18 hónapos életkor

Kérünk benneteket, hogy a fenti kérdőívet töltsétek ki, küldjétek el nekünk.
A kisded hosszát és súlyát mérjétek meg.

Ezt tudja a 18 hónapos kisded

Dévény tájékoztató füzet innen letölthető

Kisgyermekkori szűrővizsgálatok

6 éves életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A kötelező védőoltások beadása miatt keresse gyermekorvosát telefonon!

A 6 éves korban esedékes Tetraxim oltás tájékoztatója

A fejlődés legfontosabb állomásai 5 és 6 év között

Idegen számára is jól érthetően, dallamosan, esetenként többszörösen összetett mondatokban, csak ritka nyelvtani hibákkal beszél. Kezdi megérteni a nem szó szerinti nyelvhasználatot, például a személyével kapcsolatos iróniát. Képes tárgyakat egyszerre két-három egyszerű szempontot is figyelembe véve csoportosítani. Képes hosszabb párbeszédben, társalgásban is aktívan részt venni. Gondolkodása elég rugalmas ahhoz, hogy egy csoportosítás után a tárgyakat új szempont alapján másként csoportosítsa. Egyre jobban képes elvonatkoztatni az adott helyzettől. Így képes egy időben és térben távoli eseményt is viszonylag pontosan, részletesen leírni. Egyre jobban érti a dolgok alapvető tulajdonságainak állandóságát. Anyanyelvének magasabb, logikai szintű ismerete kialakulóban, egyre jobban érti, hogy a nyelv hangokból, szavakból, mondatokból áll, ezekkel képes egyszerű műveletekre. Gyorsan fejlődik társas szabályokkal kapcsolatos megértése, a szabályokat igyekszik betartani, és érzékennyé válik arra, hogy mások is betartsák azokat. Érdekelni kezdi saját személye és az, hogy mások mit gondolnak róla. Egyre meghatározóbbá válnak a kortársak. Ebben a korban ismét „alakváltozás” időszaka zajlik, a gyermek „hirtelen” magasabb, vékonyabb lesz, emellett a fej, törzs és végtagok aránya is megváltozik.

Viselkedési jellemzők 6 éves korban

Játékára, tevékenységeire és mozgására 6 évesen jellemző, hogy az őt érdeklő, motiváló magányos vagy társas tevékenységek akár igen hosszan is lekötik. A kortársakkal folytatott közös játékok nem ritkán igen összetettek, sok képzeleti elemet tartalmaznak, és közös egyeztetésre, megegyezésekre épülnek. Egyre kevesebb felnőtt irányításra van szüksége ahhoz, hogy megszervezze saját tevékenységét, hogy ne unatkozzék. Kialakulóban vannak a tartós érdeklődési területek. A mászóeszközökön történő mászás ennek az életkornak továbbra is az egyik legkedveltebb mozgásformája. Ötéves kor után jelentős fejlődés játszódik le, már nemcsak felfelé, hanem lefelé is ügyesen jön a nehezebb mászókákról vagy fára mászásnál is. A legváltozatosabb sportmozgások elsajátítására képes. Képes együtt játszani a többiekkel, megérti és betartja a játék szabályait. Finom mozgásai ügyesek, nem okoz gondot a cipzár, a gomb, a cipőfűző, az evőeszközök használata.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden kisgyermek egyéni ütemben fejlődik.

Ezt tudja a 6 éves kisgyermek