Friss információk

Új tanulók

Pátyi Védőnői Szolgálat által ellátott iskolák

Bocskai István Magyar-Német
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Pátyi Waldorf Alapfokú Művészeti
Iskola
Szilágyiné Dr. Márkus Rita
iskolaorvos
Dr. Répási Ildikó
iskolaorvos
Somlai Mónika
Szalainé P. Boglárka
iskolavédőnő
Somlai Mónika
iskolavédőnő
http://www.bocskaisuli.hu/http://www.patyiwaldorf.hu/

Gondozási terv

Az oktatási intézménybe járó gyermekek gondozása folyamatos, a gyermek életkori egyéni szükségleteinek figyelembe vételével történik, a pedagógusok, az iskolát ellátó orvos, a szülő szükség szerinti bevonásával.

Védőnői feladatok a „26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról”alapján:

 • Kapcsolattartás a gyermek háziorvosával, lakóhelye szerinti területi védőnővel, az oktatási intézményt ellátó orvossal, pedagógusokkal, ifjúságvédelmi felelősökkel, gyógytornásszal és a gyermek szükségleteiből adódó egyéb hivatalos szervekkel.
 • Alapszűrések végzése és dokumentálása: testi fejlődés mérése (súly, magasság, mellkörfogat) és értékelése, érzékszervek működése (látásélesség, kancsalság, színlátás és hallás), mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások), golyvaszűrés, nemi fejlődés ellenőrzése, vérnyomásmérés, szellemi és szociális fejlődés figyelemmel kísérése.
 • Elsősegély nyújtása.
 • Orvosi vizsgálatok előkészítése.
 • Tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése és dokumentálása.
 • Védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok végzése (oltandók névsorának összeállítása, szülők értesítése, felszerelés biztosítása, dokumentáció vezetése).
 • Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzése.
 • Krónikus betegek, magatartászavarral küzdők életvitelének segítése.
 • Kapcsolattartás a szülőkkel fogadóóra, szülői értekezlet keretében, részükre tájékoztató összeállítása védőoltásokról, fejtetvességről stb.
 • Egészségfejlesztés életkornak megfelelő témában, kiscsoportban, osztályfőnöki órák, egészségnapok, tanfolyamok keretében: személyi higiéné és fogápolás, egészséges életmód és táplálkozás, serdülőkor sajátosságai, családtervezés és fogamzásgátlás, szenvedély-betegségek, szexuális úton terjedő betegségek, daganatos betegségek, here és mell önvizsgálat, csecsemőgondozás és elsősegélynyújtás.
 • Pályaválasztás segítése.
 • Fokozott ellenőrzésre szorulók kiemelt gondozása.
 • Szakrendelésre utaltak leleteinek ellenőrzése.
 • Fertőző megbetegedéseknél az előírt járványügyi intézkedés betartásának ellenőrzése.
 • Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése, jogszabályban előírt jelentések készítése.

A sikeres együttműködés és a gyerekek minél eredményesebb egészségügyi ellátása érdekében kérjük a Szülőket, hogy a szakvizsgálatra küldött gyermekek további ellátásáról kapott ambuláns lap vagy zárójelentés másolatát szíveskedjenek eljuttatni az iskolatitkáron keresztül az orvosnak és az iskolavédőnőnek! Köszönjük!


Ha gyermeked más településen járt óvodában és pátyi védőnő még nem gondozta, akkor szükségünk van néhány adatra.
Ahhoz, hogy megkezdhessük a közös munkát nyilvántartásba kell vegyük a család adatait, ezután tudjuk beszerezni az előző helyen keletkezett egészségügyi dokumentációkat.

6. évfolyam

Kampányoltás – 6. évfolyam

Boostrix és MMR Vax Pro oltások általános információk

A hatodik évfolyamra járó gyerekek a tanév során két alkalommal is kapnak védőoltást. Ilyenkor esedékes minden tanuló számára a csecsemőkori védőoltások ismétlő oltása.

Az iskolavédőnők feladata a kampányoltások megszervezése, adminisztrálása és az oltásnál segíteni a gyermekorvos munkáját.

Az egyes oltásokra vonatkozó aktuális információk

Bocskai István
Általános Iskola
Pátyi Waldorf
Iskola
Boostrix oltás
pontos ideje
2022-10-27 2022-10-24
MMR oltás
pontos ideje
Kitöltve kitöltve
Kampányoltás helyeIskolaorvosi szobaIskolaorvosi szoba
OltóorvosSzilágyiné Dr. Márkus RitaDr. Répási Ildikó
Pontos időpontot hamarosan megadjuk

Aki bármilyen okból hiányzik az iskolából a megadott kapányoltás idején, annak pótoltásra időpontot biztosítunk.

NyilatkozatKitöltési határidő

Bocskai kitöltés: 2022-10-26 Waldorf: 2022-10-16

Bocskai: nem kell tölteni Waldorf: 2022-10-16
(Bizonyos mobil telefonok nem támogatják a kitöltést, ilyenkor asztali gépről vagy laptopról érdemes megpróbálni)
Szülőként, kérjük segítse a munkánkat azzal, hogy MINDKÉT BELEEGYEZŐ NYILATKOZATOT on-line tölti ki!, és az OLTÁSI KÖNYVET az iskolába is beküldi!

Amennyiben a gyermek oltási könyve elveszett, azt az iskolavédőnők pótolni tudják, ha Pátyon kapta a korábbi oltásokat. Egyéb esetben a korábbi lakcím szerinti védőnőktől tudják beszerezni.
Az első pótlást a Védőnői Szolgálat önköltségen biztosítja, de többedik pótlás esetén az oltási könyvet a szülőnek kell beszereznie!

Ha gyermeked eddig más településen járt iskolába és csak most csatlakozott valamelyik pátyi általános iskola 6. évfolyamához, akkor szükségünk van néhány adatra.
Ahhoz, hogy megkezdhessük a közös munkát nyilvántartásba kell vegyük a család adatait, ezután tudjuk beszerezni az előző helyen keletkezett egészségügyi dokumentációkat.

Kérlek, amennyiben gyermeked eddig is Pátyon járt iskolába ne töltsd ki a bejelentkezési űrlapot!

Felmerülő kérdésekkel nyugodtan keressenek minket!

7. évfolyam

Kampányoltás – 7. évfolyam

Engerix-B és Gardasil-9 oltások általános információk

A hetedik évfolyamra járó gyerekek a tanév során több alkalommal is kapnak védőoltást. Ilyenkor esedékes minden tanuló számára a B-típusú fertőző májgyulladás elleni két oltásból álló sorozat kötelezően és a választhatóan, ingyenesen biztosított HPV elleni két oltásból álló sorozat.

Az iskolavédőnők feladata a kampányoltások megszervezése, adminisztrálása és az oltásnál segíteni a gyermekorvos munkáját.

Az egyes oltásokra vonatkozó aktuális információk

Bocskai István
Általános Iskola
Pátyi Waldorf
Iskola
Engerix-B I. oltás
pontos ideje
beoltvabeoltva
Gardasil-9 I. oltás
pontos ideje
beoltvabeoltva
Engerix-B II. oltás
pontos ideje
2023 április május2023 március-április
Gardasil-9 II. oltás
pontos ideje
2023 április-május2023 április-május
Kampányoltás helyeIskolaorvosi szobaIskolaorvosi szoba
OltóorvosSzilágyiné Dr. Márkus RitaDr. Répási Ildikó
Pontos időpontot hamarosan megadjuk a hiányzó oltásoknál

Aki bármilyen okból hiányzik az iskolából a megadott kapányoltás idején, annak pótoltásra időpontot biztosítunk.

NyilatkozatKitöltési határidő

kitöltve.

kitöltve

Kérjük ezt töltsék ki 2023 áprilisra

Kérjük ezt töltsék ki 2023 áprilisra
( Bizonyos mobil telefonok nem támogatják a kitöltést, ilyenkor asztali gépről vagy laptopról érdemes megpróbálni)
Szülőként, kérjük segítse a munkánkat azzal, hogy MINDKÉT ESEDÉKES BELEEGYEZŐ NYILATKOZATOT on-line, az OLTÁSI KÖNYVET az iskolába beküldi, ha visszakérte az 1. oltás után!

Amennyiben a gyermek oltási könyve elveszett, azt az iskolavédőnők pótolni tudják, ha Pátyon kapta korábban oltásait. Egyéb esetben a lakcím szerinti védőnőkhöz tudnak fordulni.
Az első pótlást a Védőnői Szolgálat önköltségen biztosítja, de többedik pótlás esetén az oltási könyvet a szülőnek kell beszereznie!

Ha gyermeked eddig más településen járt iskolába és csak most csatlakozott az általános iskola 6. vagy 7. évfolyamához, akkor szükségünk van néhány adatra.
Ahhoz, hogy megkezdhessük a közös munkát nyilvántartásba kell vegyük a család adatait, ezután tudjuk beszerezni az előző helyen keletkezett egészségügyi dokumentációkat.

Kérlek, amennyiben gyermeked eddig is Pátyon járt iskolába ne töltsd ki a bejelentkezési űrlapot!

Felmerülő kérdésekkel nyugodtan keressenek minket!