Kisgyermekkori szűrővizsgálatok

6 éves életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A kötelező védőoltások beadása miatt keresse gyermekorvosát telefonon!

A 6 éves korban esedékes Tetraxim oltás tájékoztatója

A fejlődés legfontosabb állomásai 5 és 6 év között

Idegen számára is jól érthetően, dallamosan, esetenként többszörösen összetett mondatokban, csak ritka nyelvtani hibákkal beszél. Kezdi megérteni a nem szó szerinti nyelvhasználatot, például a személyével kapcsolatos iróniát. Képes tárgyakat egyszerre két-három egyszerű szempontot is figyelembe véve csoportosítani. Képes hosszabb párbeszédben, társalgásban is aktívan részt venni. Gondolkodása elég rugalmas ahhoz, hogy egy csoportosítás után a tárgyakat új szempont alapján másként csoportosítsa. Egyre jobban képes elvonatkoztatni az adott helyzettől. Így képes egy időben és térben távoli eseményt is viszonylag pontosan, részletesen leírni. Egyre jobban érti a dolgok alapvető tulajdonságainak állandóságát. Anyanyelvének magasabb, logikai szintű ismerete kialakulóban, egyre jobban érti, hogy a nyelv hangokból, szavakból, mondatokból áll, ezekkel képes egyszerű műveletekre. Gyorsan fejlődik társas szabályokkal kapcsolatos megértése, a szabályokat igyekszik betartani, és érzékennyé válik arra, hogy mások is betartsák azokat. Érdekelni kezdi saját személye és az, hogy mások mit gondolnak róla. Egyre meghatározóbbá válnak a kortársak. Ebben a korban ismét „alakváltozás” időszaka zajlik, a gyermek „hirtelen” magasabb, vékonyabb lesz, emellett a fej, törzs és végtagok aránya is megváltozik.

Viselkedési jellemzők 6 éves korban

Játékára, tevékenységeire és mozgására 6 évesen jellemző, hogy az őt érdeklő, motiváló magányos vagy társas tevékenységek akár igen hosszan is lekötik. A kortársakkal folytatott közös játékok nem ritkán igen összetettek, sok képzeleti elemet tartalmaznak, és közös egyeztetésre, megegyezésekre épülnek. Egyre kevesebb felnőtt irányításra van szüksége ahhoz, hogy megszervezze saját tevékenységét, hogy ne unatkozzék. Kialakulóban vannak a tartós érdeklődési területek. A mászóeszközökön történő mászás ennek az életkornak továbbra is az egyik legkedveltebb mozgásformája. Ötéves kor után jelentős fejlődés játszódik le, már nemcsak felfelé, hanem lefelé is ügyesen jön a nehezebb mászókákról vagy fára mászásnál is. A legváltozatosabb sportmozgások elsajátítására képes. Képes együtt játszani a többiekkel, megérti és betartja a játék szabályait. Finom mozgásai ügyesek, nem okoz gondot a cipzár, a gomb, a cipőfűző, az evőeszközök használata.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden kisgyermek egyéni ütemben fejlődik.

Ezt tudja a 6 éves kisgyermek