Kisdedkori szűrővizsgálatok

2,5 éves életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden csecsemő egyéni ütemben fejlődik.
Telefonos konzultációk során ellátunk a gyermek fejlődését segítő tanácsokkal.

A fejlődés legfontosabb állomásai 24–36 hónap között

Kétéves kortól a kisdedek játékát a kísérletezés uralja. Eddig minden alapot megtanult ahhoz, hogy újabb helyzetekben próbálja ki magát, így újabb ismereteket szerezzen a tárgyi és személyi világról. A tanuláshoz még nagyon is szüksége van a cselekvésre, de gondolatai már megelőzik tetteit. Előre eltervezi, mit is fog tenni a következő pillanatban, később hosszabb időre is előre látja cselekedeteit. Annyi mindent kell a világról megtanulnia, hogy a két-három éves kisded utánozza a felnőtteket és társait, a nagyobb gyermekeket is, hogy hamarabb jusson el a helyes megoldáshoz. Mindeközben egyre biztosabban tudja, hogy ő más, mint a többiek. Kategóriákat, csoportokat képez gyűjtögetéssel, rendezgetéssel, például az építőkockáit máshová teszi, mint a járműveket vagy az állatfigurákat. Játékában sokféle módozatban jelennek meg a tanult készségek. Kétéves kor után már a tudatosabb, irányítottabb mozgástanulás veszi kezdetét. A minél több eszköz és a mozgásos lehetőségek együtt teremtik meg a gyermek számára a fejlődéshez szükséges kihívásokat. A labdával való játék, a játszótéri eszközökön való gyakorlás, a fára mászás, kis járművek hajtása,
az ugrások változatos gyakorlása fejleszti tovább a már meglévő mozgásformákat. Emellett fontos az együtt játszás, az ösztönzés és a mintaadás is.

Viselkedési jellemzők 2,5 éves korban

Játéktevékenység tekintetében 2,5 évesen jellemző, hogy a kisded egyre jobban szeret olyan helyeken lenni, ahol a felnőttek világa zajlik. Az így szerzett tapasztalatokat, látott, hallott élményeket játssza el, amikor egyedül marad. Különböző logikai összefüggések szerint képez
kategóriákat. Összehordja az azonosakat vagy azokat, amelyek például funkciójuk szerint hasonlóak, mint a hangszerek, autók stb. Amelyik kisded már beszél, annak szavai között megjelennek az igék. Séta, otthoni játék, vagy képeskönyv-nézegetés közben a „Mit csinálsz?” kérdésre elmondja, hogy a „Baba alszik”, „Néni iszik”, „Kanál potty” stb. Olyan kérést is megért, aminek megértéséhez már nem adunk segítséget. A két és fél éves kisded egyre inkább figyel teste működésére, és olyan akar lenni, mint a nagyok, a felnőttek.
Először utólag jelzi, hogy szükségletét elvégezte, de egyre többször már előre is sikerül szólnia, és így megpróbál a bilibe vagy a wc-be üríteni. Örömét leli az együttes játékban, ez gyakran még mozgásos játék. A járás során is tanúi lehetünk annak, hogy a gyermek néha lábujjhegyen lépked, pipiskedve jár. A kisded a járás egyensúlyának fejlődésével képessé
válik arra, hogy egyre keskenyebb felületeken végig menjen, lábait egyre jobban összezárja.

Kitölthető szülői kérdőív – 2,5 éves életkor

Kérünk benneteket, hogy a fenti kérdőívet töltsétek ki, küldjétek el nekünk.
A kisded hosszát és súlyát mérjétek meg.

2,5 éves kisded vizsgálata