Kisdedkori szűrővizsgálatok

18 hónapos életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A jelenlegi utasítások értelmében a kötelező védőoltások nem halaszthatóak, az oltás beadása miatt keresse gyermekorvosát telefonon!

A 18 hónapos korban esedékes Pentaxim oltás tájékoztatója

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden kisded egyéni ütemben fejlődik.
Telefonos konzultációk során ellátunk a gyermek fejlődését segítő tanácsokkal.

A fejlődés legfontosabb állomásai 15–18 hónap között

Bár csak három hónap telt el az előző vizsgálat óta, a jól fejlődő kisdednél nagy változásokat látunk. Ebben az életkorban még a lassabban fejlődő kisded is elkezd önállóan járni. Fejlődik az egyensúlyérzék és finomodik a mozgáskoordináció, amely az állásra és járásra is
hatással van. Az önállóság minden területen növekedik. Látványos fejlődés van a szociális területen és a kommunikációban is. Szoros összefüggésben van e területek megítélése a három hónappal ezelőtti vizsgálattal. Ha már akkor felvetődött bizonytalanság ezeknek a területeknek a fejlődésével kapcsolatban, akkor a módszertani ajánlások és a védőnői javaslatok alapján a szülők nagyobb gondot fordítottak a közös együtt játszásra, megfigyelték a kisded beszédfejlődését és azt is, hogy hogyan viselkedik a kortársakkal. Ezekben a szituációkban jól láthatóak azok a tevékenységek is, amelyek az utánzás formáit, az alkalmazkodás és a gondolkodáson alapuló fejlődés szintjét mutatják. A kommunikáció nemcsak az információ közlését, hanem annak cseréjét is jelenti a nyelv és a gesztusok útján.

Viselkedési jellemzők 18 hónapos korban

Játéktevékenységre, viselkedésre 18 hónaposan jellemző, hogy a kisded a játékok funkcióját ismeri és ennek megfelelően játszik velük. Játékában szereti a változatosságot, de ha valami érdekli, az hosszabb ideig is leköti. Babáját megeteti, elaltatja, autót berregve tologat. Megtapasztalta, hogy mennyi mindent tud egyedül megcsinálni, megküzdött sok-sok akadállyal, így magabiztosan, határozott elképzelésekkel éli az életét. Ezek a gondolatok azonban nem minden esetben egyeznek meg a felnőttekével, így egyre több vitás helyzetbe is keveredik. Az érzelmi biztonságban nevelkedett gyermek ilyenkor határozottan képviseli érdekeit és „nem”-et is mond, ha ő éppen nem akarja elrakni a játékát, vagy még nem akar az udvarról bemenni, vagy segítséget kapni egy kézfogással a lépcsőn. Amiben megegyezik szüleivel, arra bólogat vagy valamilyen módon „igent” mond. Elmélyülten játszik, tevékenykedik, és eközben nehezére esik hirtelen mással foglalkozni. Fiókokat húzogat, ajtókat nyitogat akár százszor is. Gyakorolja a működtetésüket. Szeret apró dolgokkal foglalatoskodni, ujjainak végével fogja meg a morzsákat, madzagokat. Az apró tárgyakat is be akarja rakni edényekbe, üvegbe, így egyre pontosabban tud behelyezni. Előrelépéseket figyelhetünk meg mind a statikus (állás), mind a dinamikus egyensúly (járás) területén. Álló helyzetben egyre több mozgást képes egyensúlyvesztés nélkül kivitelezni (leguggolás, előrehajlás, labdadobás). Az önálló járás biztossá és összerendezetté válik, a kisded elindul, megáll, irányt és sebességet vált, céltudatosan járkál.

Kitölthető szülői kérdőív – 18 hónapos életkor

Kérünk benneteket, hogy a fenti kérdőívet töltsétek ki, küldjétek el nekünk.
A kisded hosszát és súlyát mérjétek meg.

Ezt tudja a 18 hónapos kisded

Dévény tájékoztató füzet innen letölthető