Kisdedkori szűrővizsgálatok

15 hónapos életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A jelenlegi utasítások értelmében a kötelező védőoltások nem halaszthatóak, az oltás beadása miatt keresse gyermekorvosát telefonon!

A 15 hónapos korban esedékes MMR oltás tájékoztatója
A 16 hónapos korban esedékes VARIVAX oltás tájékoztatója

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden kisded egyéni ütemben fejlődik.
Telefonos konzultációk során ellátunk a gyermek fejlődését segítő tanácsokkal.

A fejlődés legfontosabb állomásai 12-15 hónap között

A 12–15 hónapos kor között a nagymozgások fejlődése, gyakorlása köti le leginkább a gyermekek figyelmét. Gyakran tapasztalható, érezhető, hogy ebben az időszakban a többi fejlődési terület, pl. a beszéd indulása vagy a manipuláció fejlődése kissé lelassul, várakozik, és inkább gyakorló játékokat játszik a kisded. Ebben az időszakban előfordulhat, hogy átmenetileg kevésbé köti le a gyermeket a tárgyakkal való tevékenység, mindennel rövid ideig játszik, aztán indul tovább, mert nagyon élvezi, hogy bárhová eljuthat, új mozgásformákat gyakorolhat. Figyeljük meg tehát először, mi történik a mozgásfejlődés területén! A legtöbb kisgyermek ebben az életkorban kezd el önállóan járni. Egy és másfél éves kor között a járás egyre összerendezettebbé és biztonságosabbá kezd válni. Ebben az életkori szakaszban a tér meghódítása számtalan lehetőséget kínál a tárgyakkal való tevékenységek, fogások, elengedések, ráhelyezések gyakorlására. Figyeli, utánozza a felnőtteket mindennapi tevékenységeikben. Szeret bohóckodni, ha közönsége van, megismétli a mutatványt. Látványosan indul a beszédfejlődés is, egyre több dolgot megért és egyre több szót ki is tud mondani, és észrevehető, hogy passzív és aktív szókincse gyorsan
gyarapszik.

Viselkedési jellemzők 15 hónapos korban

Játéktevékenységére 15 hónaposan jellemző, hogy többnyire funkciójuk szerint játszik a játéktárgyakkal, eszközökkel, tudja melyik eszköz mire való, utánozza a felnőtt tevékenységeit. Élvezi a közös játékot. Szóbeli utasításra már gesztus nélkül figyel és teljesíti a kéréseket. Felismer egy-egy dallamot, mondókát, és ezt jelzi is verbálisan vagy egy-egy mozdulattal. A tárgyakkal kísérletezik, már nemcsak kipakol mindent, hanem vissza is tesz, és egymásra is pakolgat. Papíron vagy bármilyen más felületen élvezi a nyomhagyást. Hangot ad, mutogat, így fejezi ki a kéréseit. Néhány kisgyermek már szavakat használ. Kezdi érdekelni a másik gyermek, de még csak egymás mellett telepednek le. Szívesen ad oda valamit a felnőttnek vagy társának. A legtöbb 15 hónapos kisgyermek már önállóan jár, a járás továbbfejlődése során azt figyelhetjük meg, hogy egyre tudatosabban és célirányosabban járkál a szobában, megtanul elindulni és megállni anélkül, hogy valamibe belekapaszkodna. Képes irányt is változtatni menet közben, és elkezdi játékait hurcolgatni fel-alá, húzogat és tologat dolgokat. A kisebb tereptárgyakat menet közben még inkább kikerüli vagy megpróbálja átlépni, de ha nagyobb akadályt kell leküzdenie, még visszavált a biztonságos mászásra. Ebben az életkorban már nagyon szeret labdával játszani. A mászás során kedvelt játék, hogy magának dobja vagy gurítja előre, és gyorsan utána mászik. A labdadobás ekkor még nehezen megy állva, mert az egyensúlyi helyzet nem elég biztos, inkább ülve labdázik. A dobás mozdulata még merev és szögletes, nem is mindig sikerül a labdát a megfelelő pillanatban elengedni, megfogni csak a gurított labdát tudja.

Kitölthető szülői kérdőív – 15 hónapos életkor

Kérünk benneteket, hogy a fenti kérdőívet töltsétek ki, küldjétek el nekünk.
A kisded hosszát és súlyát mérjétek meg.

Ezt tudja a 15 hónapos kisded

Gyógytornász szemmel a 13-15 hónapos gyermek

Jellemzők

 • Egyre könnyebb tárgyakat tol maga előtt
 • Kapaszkodás nélkül szabadon feláll, innen leguggol majd újra feláll
 • Önálló, széles alapú járás
 • Bútorokra felmászik
 • Guggolva játszik

Figyelmet igényel

 • Járás közben sokat esik előre vagy hátra
 • Járása bizonytalan (inog), irányváltoztatásnál sokszor elesik
 • Ha elesik, akkor kapaszkodás nélkül nem tud felállni
 • Esésnél nem támaszt le
 • Járásnál aszimmetrikus kartartás
 • Mozgása darabos, merev
 • Guggolva nem játszik

Fontos a gyerekek mozgásfejlődéséhez, hogy a koruknak megfelelő szabadtér álljon rendelkezésre. Sokat legyenek játszószőnyegen, legyen szabad terük kúszni, mászni. Ne tegyük őket pihenőszékbe, bébikompba.

Kővágóné Kosztolányi Ágnes – gyógytornász elérhetősége

Dévény tájékoztató füzet innen letölthető

Kisdedkori szűrővizsgálatok

18 hónapos életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A jelenlegi utasítások értelmében a kötelező védőoltások nem halaszthatóak, az oltás beadása miatt keresse gyermekorvosát telefonon!

A 18 hónapos korban esedékes Pentaxim oltás tájékoztatója

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden kisded egyéni ütemben fejlődik.
Telefonos konzultációk során ellátunk a gyermek fejlődését segítő tanácsokkal.

A fejlődés legfontosabb állomásai 15–18 hónap között

Bár csak három hónap telt el az előző vizsgálat óta, a jól fejlődő kisdednél nagy változásokat látunk. Ebben az életkorban még a lassabban fejlődő kisded is elkezd önállóan járni. Fejlődik az egyensúlyérzék és finomodik a mozgáskoordináció, amely az állásra és járásra is
hatással van. Az önállóság minden területen növekedik. Látványos fejlődés van a szociális területen és a kommunikációban is. Szoros összefüggésben van e területek megítélése a három hónappal ezelőtti vizsgálattal. Ha már akkor felvetődött bizonytalanság ezeknek a területeknek a fejlődésével kapcsolatban, akkor a módszertani ajánlások és a védőnői javaslatok alapján a szülők nagyobb gondot fordítottak a közös együtt játszásra, megfigyelték a kisded beszédfejlődését és azt is, hogy hogyan viselkedik a kortársakkal. Ezekben a szituációkban jól láthatóak azok a tevékenységek is, amelyek az utánzás formáit, az alkalmazkodás és a gondolkodáson alapuló fejlődés szintjét mutatják. A kommunikáció nemcsak az információ közlését, hanem annak cseréjét is jelenti a nyelv és a gesztusok útján.

Viselkedési jellemzők 18 hónapos korban

Játéktevékenységre, viselkedésre 18 hónaposan jellemző, hogy a kisded a játékok funkcióját ismeri és ennek megfelelően játszik velük. Játékában szereti a változatosságot, de ha valami érdekli, az hosszabb ideig is leköti. Babáját megeteti, elaltatja, autót berregve tologat. Megtapasztalta, hogy mennyi mindent tud egyedül megcsinálni, megküzdött sok-sok akadállyal, így magabiztosan, határozott elképzelésekkel éli az életét. Ezek a gondolatok azonban nem minden esetben egyeznek meg a felnőttekével, így egyre több vitás helyzetbe is keveredik. Az érzelmi biztonságban nevelkedett gyermek ilyenkor határozottan képviseli érdekeit és „nem”-et is mond, ha ő éppen nem akarja elrakni a játékát, vagy még nem akar az udvarról bemenni, vagy segítséget kapni egy kézfogással a lépcsőn. Amiben megegyezik szüleivel, arra bólogat vagy valamilyen módon „igent” mond. Elmélyülten játszik, tevékenykedik, és eközben nehezére esik hirtelen mással foglalkozni. Fiókokat húzogat, ajtókat nyitogat akár százszor is. Gyakorolja a működtetésüket. Szeret apró dolgokkal foglalatoskodni, ujjainak végével fogja meg a morzsákat, madzagokat. Az apró tárgyakat is be akarja rakni edényekbe, üvegbe, így egyre pontosabban tud behelyezni. Előrelépéseket figyelhetünk meg mind a statikus (állás), mind a dinamikus egyensúly (járás) területén. Álló helyzetben egyre több mozgást képes egyensúlyvesztés nélkül kivitelezni (leguggolás, előrehajlás, labdadobás). Az önálló járás biztossá és összerendezetté válik, a kisded elindul, megáll, irányt és sebességet vált, céltudatosan járkál.

Kitölthető szülői kérdőív – 18 hónapos életkor

Kérünk benneteket, hogy a fenti kérdőívet töltsétek ki, küldjétek el nekünk.
A kisded hosszát és súlyát mérjétek meg.

Ezt tudja a 18 hónapos kisded

Dévény tájékoztató füzet innen letölthető

Kisdedkori szűrővizsgálatok

2 éves életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden csecsemő egyéni ütemben fejlődik.
Telefonos konzultációk során ellátunk a gyermek fejlődését segítő tanácsokkal.

A fejlődés legfontosabb állomásai 18–24 hónap között

A másfél és kétéves kor közötti időszakban a szavak gyakoribb használatával párhuzamosan alakul az, hogy a tárgyaknak már nem kell jelen lenniük ahhoz, hogy a gyermek gondolkodni tudjon róluk. Ez azt jelenti, hogy a tárgy vagy cselekvés szimbolikus megjelenése már nem a mozgásos sémák alkalmazását jelenti elsősorban. Az elvont gondolkodás megelőzi a cselekvést. A kisded játékában érzelmi töltetű eseményeket játszik el: gondozza babáját, eteti, fürdeti, lefekteti stb. Ebben az időszakban is nagyon sokat ügyesednek a gyermekek a mozgásban. Ehhez szükséges a mozgás összerendezettsége, az egyensúlyérzék és az izomerő fejlődése is. A járás továbbfejlődését több területen is megfigyelhetjük ebben az életszakaszban. Egyrészt a lépések egyre gyorsabbak és hosszabbak lesznek, a karok már kevésbé az egyensúly megőrzését szolgálják, hanem a járás sebességét, ruganyosságát fokozzák. Egyre inkább láthatjuk a váltott kar-láb együttmozgás kialakulását. A lábfejet nézve is láthatunk változást: kétéves korra kialakul a kezdetleges talpgördítés. A kisded ebben az életszakaszban már nem csak a sík felületen, hanem egyenetlen talajon, nehezített terepen is tud járni, és egyre nagyobb akadályokat győz le a járás során. Ebben az életkorban a gyermek felügyelet mellett korlátba vagy falba kapaszkodva egyedül próbál fel- és lelépegetni a rövidebb (3–4 fokos) lépcsősoron.

Viselkedési jellemzők 2 éves korban

Játéktevékenységére, viselkedésére 2 éves korban jellemző a kisded spontán, belső késztetéséből induló, szabad és örömteli tevékenysége, amelyet önmaga szabályoz. Ha egy kisded érzelmi biztonságban nevelkedik, akkor a világ megismerésének vágya állandó tevékenységre sarkallja. Két játékeszközt már nemcsak a funkciójuk miatt hoz összefüggésbe egymással, hanem azért, hogy azok együttese adja a játékához fontos kelléket: autóján szállít valamit, babáját ágyba fekteti. Játékában érzelmi töltetű eseményeket játszik el: gondozza babáját, eteti, fürdeti, lefekteti stb. Egyre több elemből építkezik, akár 3–4 kisebb tárgyat is egymásra pakol, konstruál (lehet ez kocka, parafa dugó, vagy lapos kavics is). A konstrukciós játéktevékenységét kiterjeszti más síkokra és irányokra is: nemcsak tornyot épít, hanem tud vonatot, kerítést az állatoknak, vagy garázsfalat az autóknak, ezeket az egyszerű cselekvéssorokat ügyesen megtervezi és kivitelezi. Figyeli a többieket, mellettük,
de még nem velük játszik. Két szót, vagy szókezdeményt összekapcsolva egyszerű mondatot fűz (pl. „Apa el”). Nagymozgásaiban kétéves korra a lépcsőn járás kezdetei mellett láthatjuk két új mozgásforma kialakulásának kezdetét: a futás és az ugrás megjelenését.

Kitölthető szülői kérdőív – 2 éves életkor

Kérünk benneteket, hogy a fenti kérdőívet töltsétek ki, küldjétek el nekünk.
A kisded hosszát és súlyát mérjétek meg.

Ezt tudja a 2 éves kisded
Kisdedkori szűrővizsgálatok

2,5 éves életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden csecsemő egyéni ütemben fejlődik.
Telefonos konzultációk során ellátunk a gyermek fejlődését segítő tanácsokkal.

A fejlődés legfontosabb állomásai 24–36 hónap között

Kétéves kortól a kisdedek játékát a kísérletezés uralja. Eddig minden alapot megtanult ahhoz, hogy újabb helyzetekben próbálja ki magát, így újabb ismereteket szerezzen a tárgyi és személyi világról. A tanuláshoz még nagyon is szüksége van a cselekvésre, de gondolatai már megelőzik tetteit. Előre eltervezi, mit is fog tenni a következő pillanatban, később hosszabb időre is előre látja cselekedeteit. Annyi mindent kell a világról megtanulnia, hogy a két-három éves kisded utánozza a felnőtteket és társait, a nagyobb gyermekeket is, hogy hamarabb jusson el a helyes megoldáshoz. Mindeközben egyre biztosabban tudja, hogy ő más, mint a többiek. Kategóriákat, csoportokat képez gyűjtögetéssel, rendezgetéssel, például az építőkockáit máshová teszi, mint a járműveket vagy az állatfigurákat. Játékában sokféle módozatban jelennek meg a tanult készségek. Kétéves kor után már a tudatosabb, irányítottabb mozgástanulás veszi kezdetét. A minél több eszköz és a mozgásos lehetőségek együtt teremtik meg a gyermek számára a fejlődéshez szükséges kihívásokat. A labdával való játék, a játszótéri eszközökön való gyakorlás, a fára mászás, kis járművek hajtása,
az ugrások változatos gyakorlása fejleszti tovább a már meglévő mozgásformákat. Emellett fontos az együtt játszás, az ösztönzés és a mintaadás is.

Viselkedési jellemzők 2,5 éves korban

Játéktevékenység tekintetében 2,5 évesen jellemző, hogy a kisded egyre jobban szeret olyan helyeken lenni, ahol a felnőttek világa zajlik. Az így szerzett tapasztalatokat, látott, hallott élményeket játssza el, amikor egyedül marad. Különböző logikai összefüggések szerint képez
kategóriákat. Összehordja az azonosakat vagy azokat, amelyek például funkciójuk szerint hasonlóak, mint a hangszerek, autók stb. Amelyik kisded már beszél, annak szavai között megjelennek az igék. Séta, otthoni játék, vagy képeskönyv-nézegetés közben a „Mit csinálsz?” kérdésre elmondja, hogy a „Baba alszik”, „Néni iszik”, „Kanál potty” stb. Olyan kérést is megért, aminek megértéséhez már nem adunk segítséget. A két és fél éves kisded egyre inkább figyel teste működésére, és olyan akar lenni, mint a nagyok, a felnőttek.
Először utólag jelzi, hogy szükségletét elvégezte, de egyre többször már előre is sikerül szólnia, és így megpróbál a bilibe vagy a wc-be üríteni. Örömét leli az együttes játékban, ez gyakran még mozgásos játék. A járás során is tanúi lehetünk annak, hogy a gyermek néha lábujjhegyen lépked, pipiskedve jár. A kisded a járás egyensúlyának fejlődésével képessé
válik arra, hogy egyre keskenyebb felületeken végig menjen, lábait egyre jobban összezárja.

Kitölthető szülői kérdőív – 2,5 éves életkor

Kérünk benneteket, hogy a fenti kérdőívet töltsétek ki, küldjétek el nekünk.
A kisded hosszát és súlyát mérjétek meg.

2,5 éves kisded vizsgálata

Kisdedkori szűrővizsgálatok

3 éves életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden kisgyermek egyéni ütemben fejlődik.
Telefonos konzultációk során ellátunk a gyermek fejlődését segítő tanácsokkal.

A fejlődés legfontosabb állomásai 30–36 hónap között

A játékban sokféle módozatban jelennek meg a tanult készségek. Van, amikor „csak úgy” tevékenykedik, rakosgat, pakolgat, dobál, pörget, és cipel dolgokat egyik helyről a másikra. Különböző logikai összefüggések szerint képez kategóriákat. Összehordja az azonosakat vagy azokat, amelyek például funkciójuk szerint hasonlóak, mint a hangszerek, autók stb. Mivel sokat „lábatlankodik” a felnőttek körül, játékában egyre inkább megjelennek olyan elemek, amikor úgy tesz, mint anya a konyhában, vagy apa a vezetés közben, nagyi, amikor varrja a család javítani való ruháit stb. Adott esetben a valós eszközöket behelyettesíti más tárgyakkal. Elmélyült játék közben nem számít, hogy egy bot a fakanál vagy egy kocka, esetleg nagyobb kavics a telefon, vagy a sapka szolgál kormánykerékként. Ez az a játék, amikor úgy csinál, „mintha” az lenne.

Viselkedési jellemzők 3 éves korban

Játékára 3 évesen jellemző, hogy főz, autót vezet, megvizsgálja a babáját az orvosi felszereléssel. A felnőttekkel való együttlétkor minden kisgyermek a maga szintjén válaszolgat a kérdésekre, képes részt venni beszélgetésben. A lényeg az, hogy vannak kérdések és válaszok, aztán ő kérdez és várja a választ. A nagyobb gyermek érdeklődésének
tükreként megjelenik egy rendkívül fontos kérdés: „Miért?” Aki ilyet kérdez, az már érti, hogy a világban a dolgok összefüggésben vannak egymással. Az ok okozattal jár, egy cselekedet következményekkel, és ezek mögött szándék rejlik. Rajzolásnál, nyomhagyáskor kezdetben pöttyöz, lendületesen firkál, majd fokozatosan uralja a mozdulatot: vonalat húz minden irányban, irányítottabban firkálgat, és egyszer csak körbe-körbe lendül a karja.

Kitölthető szülői kérdőív – 3 éves életkor

Kérünk benneteket, hogy a fenti kérdőívet töltsétek ki, küldjétek el nekünk.
A kisgyermek hosszát és súlyát mérjétek meg.

Ezt tudja a 3 éves kisgyermek