Kisgyermekkori szűrővizsgálatok

4 éves életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden kisgyermek egyéni ütemben fejlődik.
Telefonos konzultációk során ellátunk a gyermek fejlődését segítő tanácsokkal.

A fejlődés legfontosabb állomásai 3 és 4 év között

Optimális esetben már egy éve óvodás a gyermek. Ha fejlődésével kapcsolatban a szülő és a védőnő gondot lát, ki kell kérnünk az óvónő véleményét is. A gondos anamnézis és a vizsgálat után kell az orvosnak döntenie a teendőkről. Mondatai, noha gyakran nem hibátlanok, számos nyelvtani elemet (pl. személyragok, tárgyrag, névelő stb.) tartalmaznak és 4 éves korra nem ritkán 3–5 szónál is hosszabbak. Képessé válik egyszerűbb belső állapotokat megfelelő összetett mondatban megfogalmazni („Kati látta, hogy…”; „Anya tudja, hogy…”). Négyévesen már megérti a közeli múltra és a közeli jövőre vonatkozó egyszerű kijelentéseket is. Az időszak végére egyszerűbb esetekben érti a „ha – akkor” összefüggéseket, és az egyszerűbb ok-okozati kapcsolatokat. Egyszerű szempont alapján (pl. szín) képes kategorizálni tárgyakat. Absztraktan nem, de jól ismert tárgyak kapcsán konkrét példában képes az összeadásra és a kivonásra kb. 3-ig. Elszámlálni tovább is képes. Konkrét, egyszerű esetekben érti a több/kevesebb, kisebb/nagyobb viszonyokat. A kialakult, biztos nagymozgások korszaka kezdődik. Az egyensúlyozás és a koordináció egyre biztosabb lesz. A gyermek élvezi, ha mozoghat, szinte fáradhatatlan. Egyre jobban szeret rajzolni, rajzai ebben az életkorban felismerhetőbbé válnak, amit lerajzol, már hasonlít a valósághoz.

Viselkedési jellemzők 4 éves korban

Játékára, tevékenységeire és mozgására 4 évesen jellemző, hogy játékában időnként képzeleti elemek is jelen vannak (mind egyedüli, mind más gyermekkel vagy felnőttel közös játékában). Az időszak végére egyes tevékenységek időnként tartósan is lekötik figyelmét. Már elkezd másokkal közösen egyszerű szabályjátékban részt venni. Szerepjátékot játszik. A 4 éves gyermek jól fut és ugrik, már nemcsak páros lábbal, hanem egy lábon is képes ugrálni. A lépcsőn könnyedén és gyorsan megy kapaszkodás nélkül váltott lábbal fel- és lefelé is. Képes pedállal hajtani 3 vagy 4 kerekű járművet, és ha van futóbiciklije, két keréken gurulva is jól egyensúlyoz.

Kitölthető szülői kérdőív – 4 éves életkor

Kérünk benneteket, hogy a fenti kérdőívet töltsétek ki, küldjétek el nekünk.
A kisgyermek hosszát és súlyát mérjétek meg.

Ezt tudja a 4 éves kisgyermek