Kisgyermekkori szűrővizsgálatok

5 éves életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A fejlődés legfontosabb állomásai 4 és 5 év között

Mondatokban beszél, gyorsan csökkenő számú nyelvtani hibával. Mondatai közt nem ritkán 2–3 tagmondatból álló összetett mondatok is vannak. Beszédében egyre pontosabban képes kifejezni idő- és térviszonyokat ragokkal, névutókkal. Hanglejtése összhangban van mondatai jelentésével. Képes aktívan hozzájárulni egy beszélgetés fenntartásához, például kérdésekkel. Egyre pontosabban és összetettebben tudja saját és mások belső állapotait megfogalmazni. Megjelenik a humor és a humorérzék. Kezdi érteni a feltételes mód jelentését, időnként maga is használja. Rövidebb eseménysorokat, kisebb történeteket önállóan, összefüggően mesél el. Egyre jobban érti és maga is igényli a magyarázatokat a jelenségek okairól. Számfogalma addig fejlődik, hogy 4–5 tárgyat megszámol, ezeken jól ismert, motivált helyzetekben esetenként összeadási – kivonási műveletekre is képes. Akár húszig elmondja a számokat. A társas megértés fejlődésének eredményeképpen megjelenik az empátia, és a kortársakkal kezdenek kialakulni tartósabb személyes kapcsolatok. Nagyon hatékonyan és gyorsan tanul új mozgásokat. A korábban tanult mozgásformák tökéletesednek, és egyre több mozgáskombináció jelenik meg. Egyre kitartóbbá és jól terhelhetőbbé válik a gyermek 5 éves korára.

Viselkedési jellemzők 5 éves korban

Játékára, tevékenységeire és mozgására 5 évesen jellemző, hogy már jól érthetően beszél és történeteket tud elmesélni, rákérdez a szavak jelentésére. Gazdag a fantáziája. „Nagy óvodás”, aki készül az iskolára. 4–5 társával együtt játszik. Tud indulatos, energikus lenni. Megjelennek a szabályjáték elemei is. Jellegzetes fejlemény a szerepjáték, mind egyedül, mind a társakkal. A közös játékban képes az egyeztetésre és együttműködésre. Mind társas viselkedésében, mind magányos játékában gyakran jelenik meg a kísérletezés, a reakciók, események tesztelése”. Önállósága folyamatosan fejlődik, képes önállóan használni a WC-t.
A gyermek 5 éves korára képes összetettebb, bonyolultabb mozgáskombinációk elsajátítására, ha van rendszeres gyakorolásra lehetősége. Így megtanul fára mászni, kerékpározni, hintát hajtani és bukfencezni. Lehetőségeitől függően elsajátítja néhány sport mozgásalapjait. A mozgások erőssége, tempója és térbeli terjedelme jelentős mértékben fejlődik, egyre ellenállóbbá válik a hosszan tartó terheléssel szemben. Szívesen és ügyesen rajzol, a ceruzát helyesen fogja, rajzaiban az apró részleteket is kidolgozza. Felismerhetően rajzol, összetettebb formákat is megjelenít. Megjelenik a „kvázi írás”, azaz néha úgy
tesz, mintha írna.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden csecsemő egyéni ütemben fejlődik.

Ezt tudja az 5 éves kisgyermek