Kisgyermekkori szűrővizsgálatok

7 éves életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A fejlődés legfontosabb állomásai 6 és 7 éves kor között

Beszéde jól érthető, összetett mondatokat rutinszerűen használ és megért, a grammatikai hibák igen ritkák. Viszonylag összetett emberi belső állapotokat, eseménysorokat is megért és nyelvileg képes kifejezni. Egyre magabiztosabban érti a nem szó szerinti nyelvhasználatot akkor is, ha nem közvetlenül rá vonatkozik. Eltérő beszédhelyzetekhez beszédmódjában képes alkalmazkodni. Spontánul is próbálgatja az írást, olvasást. Gondolkodásában már jól szétválik a képzeletbeli és a valóságos, a valóságos és a lehetséges. Formálódnak tartós érdeklődési körei, amelyekkel időről-időre tudatosan foglalkozik. Egyre inkább képes megfelelően előre tervezni tevékenységeit, foglalkoztatja a jövő. Empátiája fejlődik. Jól érti, hogy ugyanaz a jelenség más-más emberekből más-más érzelmeket, érzéseket válthat ki, illetve azt, hogy ugyanarról a dologról különböző emberek mást tudhatnak, gondolhatnak. Magáról és környezetéről jelentős „lexikális” tudása halmozódott fel (nevek, foglalkozások, cím, hozzávetőleges életkorok stb.). Változatos mozgásformákat próbál ki, mindent, amire lehetősége adódik. Jellemző rá a fokozott mozgáskészség, sok új mozgás elsajátítása megfelelő színvonalon. Javul a mozgások ritmikussága, pontossága és gazdaságossága. Rajzai tovább fejlődnek, differenciálódnak, emberrajzán legalább 6 testrész szerepel, már részleteket jelenít meg (pl. szempilla vagy zsebek a ruhán stb.). Sok olyan elem is van, amely írómozgásokat is tartalmaz: például ívek, hurkok, hullámok.

Viselkedési jellemzők 7 éves korban

Játékára, mozgására és tevékenységeire 7 évesen jellemző, hogy érdeklődési körébe tartozó, őt motiváló tevékenység tartósan, esetenként akár órákra leköti, de őt kevésbé érdeklő feladatokra is egyre tartósabban összpontosít (15–20 percet is). Érdeklődési területe mentén egyedül is játszik, tevékenykedik, de igényli a közösségi játékot, tevékenységet is. Igénye van a családon kívüli tartós, személyes, kortárs kapcsolatokra, barátságra, megfelelő partnerrel képes ilyet kialakítani és huzamosabb időn keresztül fenntartani. Számos mindennapi tevékenységben önállóvá válik. A 7 éves kitartóan mozog: focizik, kerékpározik, versenyt fut, labdát pattogtat, mely cselekvések összetett mozgásokat és megfelelő egyensúlyozást, koordinációt feltételeznek. Az alapvető mozgásformákból sajátos sportági technikák alakulhatnak ki, attól függően, hogy melyik gyakorlására adódik a gyermeknek lehetősége. Ügyes minden kézműves technikában: festés, rajzolás, vágás, ragasztás, papírhajtogatás, gyurmaformázás. Egyszerű házi munkákban is tud segíteni: hámozás, aprítás, kavarás, tésztaszaggatás, söprés, törölgetés stb.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden kisgyermek egyéni ütemben fejlődik.

Ezt tudja a 7 éves kisgyermek